Wietnamscy dyplomaci w Watykanie

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 20.09.2013 22:41

Kończy się wizyta wietnamskiej delegacji rządowej w Watykanie. Na jej czele stał wiceminister spraw zagranicznych rządu w Hanoi, Pham Dung.

Wietnamscy dyplomaci w Watykanie Andrzej Macura / CC-SA 3.0 Rzym, bazylika św. Piotra

Delegacja odwiedziła m.in. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów oraz Radio Watykańskie. Wietnamscy delegaci byli też na środowej audiencji ogólnej, podczas której zostali pozdrowieni przez Papieża.

W czasie spotkań roboczych w Watykanie rozmawiano na temat stosunków państwo-Kościół w Wietnamie, a także roli katolików w tamtejszym społeczeństwie. Strona watykańska podkreśliła pozytywny rozwój wzajemnych relacji. Należy do nich wsparcie władz dla działalności miejscowego Kościoła oraz likwidacja odgórnych ograniczeń w przyjmowaniu kandydatów do seminariów duchownych.

Z kolei strona wietnamska zaznaczyła, że rząd w Hanoi stoi na stanowisku przestrzegania wolności wyznania. Jest jednak zdecydowany „zwalczać elementy zaburzające stabilność społeczną”. Wyrażono przy tym nadzieję na włączenie się wietnamskich katolików w budowę i rozwój kraju.