Niech pokój przeważy nad interesami

Troska o pokój i życie na Bliskim Wschodzie niech przeważą nad wszelkimi innymi interesami czy wzajemnymi urazami. Priorytetem dla wspólnoty międzynarodowej niech będzie sprawiedliwość, pojednanie, poszanowanie praw jednostek i społeczeństw oraz wszystkich ludzi zamieszkujących ten region, niezależnie od wyznawanej przez nich religii. To słowa z apelu, jaki wystosował kard. Leonardo Sandri.

Nawiązując do apeli Papieża Franciszka o pokój Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przypomina o solidarności wszystkich wierzących z narodem syryjskim, który przeżywa mroczny czas udręki. Wyraża zarazem nadzieję, że wola pojednania okaże się mocniejsza niż szczęk broni. Kard. Sandri odwołuje się do sumień ludzi odpowiedzialnych za przyszłość Syrii. Wzywa jednocześnie wszystkich wierzących, by w tych godzinach bojaźni zintensyfikować modlitwę za ten kraj, gdzie sytuacja wciąż się pogarsza, a także za zraniony Egipt, Irak i inne kraje tego regionu. 
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama