Biskupi przeciwko zmianom w konstytucji

Konferencja Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga zwróciła się z apelem do całego społeczeństwa o zaniechanie wszelkich prób modyfikacji konstytucji tego kraju.

Sekretarz generalny episkopatu ks. Léonard Santedi podkreślił, że gorąco wierzy, iż konsultacje społeczne w tej sprawie całkowicie zablokują działania tych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób naruszyć istniejące zapisy ustawy zasadniczej.

W szczególności sprawa dotyczy artykułu 220 i jego modyfikacji proponowanej przez niektórych przedstawicieli władzy. Stanowi on, że „reformy republikańskie państwa, podstawy powszechnego prawa wyborczego, forma reprezentacji rządowej, liczba i długość mandatu prezydenta republiki, niezależność władzy sądowniczej, pluralizm polityczny i związkowy nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek zmian konstytucyjnych”.

Na obradach kongijskich biskupów podjęto też sprawę kontrowersyjnego ks. Apollinaire’a Malu Malu. Mimo wcześniejszych próśb i ostrzeżeń ze strony hierarchii, zgodził się on przewodniczyć nowej, zreformowanej krajowej komisji wyborczej CÉNI. Kapłan, uchodzący za człowieka bliskiego urzędującemu prezydentowi Josephowi Kabili, przyjął tę funkcję i złożył stosowne ślubowanie na początku czerwca.

Biskupi przypomnieli w komunikacie, że normy kościelne, jak i decyzje episkopatu tego kraju formalnie zakazują duchownym członkostwa w partiach politycznych oraz brania czynnego udziału w pracach stowarzyszeń czy organizacji o charakterze politycznym. Nie wolno im zatem również należeć do instytucji państwowych zajmujących się organizacją wyborów. Jako że ks. Malu Malu nie dostosował się do tych zarządzeń, został odwołany z pełnienia funkcji dyrektora Panafrykańskiego Instytutu Kard. Martino, zajmującego się kwestiami społecznymi Kościoła. Biskup, pod którego jurysdykcją znajduje się wspomniany kapłan, nałoży też na niego przewidziane prawem sankcje kanoniczne.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama