Abp Muszyński: Ks. Pasierb był dla wielu mistrzem

W Tczewie uroczystą Mszą św. i sesją w Zespole Szkół Ekonomicznych zainaugurowano 7 stycznia obchody Roku ks. Janusza St. Pasierba.

Przy tej okazji abp Henryk Muszyński powiedział, że ks. Pasierb był „mistrzem dla wielu, czyli prawdziwym wzorcem” oraz „człowiekiem wolnym i to w czasach totalitaryzmu, ponieważ był zakotwiczony w Bogu, a jednocześnie był niezależny w swoim myśleniu”.

Tczew jest miastem związanym z młodością zmarłego w 1993 r. znanego historyka sztuki, poety i kaznodziei, ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba. Mieszczący się w Tczewie Zespół Szkół Ekonomicznych nosi jego imię.

Mszę św. w kościele św. Józefa odprawił biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Hierarcha przypomniał, że dokładnie 84 lata temu urodził ks. Pasierb - „człowiek, który rozwinął talenty przez Boga mu dane, stając się kapłanem, poetą, eseistą, homiletą, historykiem sztuki”. Biskup przypomniał, że ks. Pasierb był postacią znaną w Polsce i poza jej granicami.

Ordynariusz pelpliński wskazał też, że inauguracja Roku ks. Pasierba jest okazją do modlitwy za zmarłego prawie 20 lat temu kapłana. Wyraził również nadzieję, że Rok ks. Pasierba, który zostawił „bogatą spuściznę życia” będzie nie tylko uroczyście obchodzony przez szkołę jego imienia. Podkreślił, że obchody są w dużej mierze zasługą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wszystkich zebranych biskup zachęcał do zgłębiania życia i twórczości ks. Pasierba, a obchody tego roku niech „pomogą wszystkim dojrzewać w miłości”, głoszonej przez zmarłego poetę.

Homilię wygłosił abp Henryk Muszyński, przyjaciel ks. Pasierba. Prymas polski senior zawarł w niej obszerne myśli z twórczości ks. Pasierba, będące często komentarzem do ewangelii. Były metropolita gnieźnieński przypomniał, że ks. Pasierb „jako wybitny znawca sztuki chrześcijańskiej potrafił zachwycać się, ale także ukazywać innym wspaniałe przedstawienia mistrzów pędzla i dłuta różnych epok w dziejach Kościoła”. Arcybiskup stwierdził, że ks. Pasierb w „płomienny, osobisty i piękny sposób proklamował serce orędzia Tajemnicy Bożego Narodzenia”.

Prymas senior podczas drugiej części obchodów, na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych, dzielił się bardzo osobistymi refleksjami o ks. Pasierbie. Przypomniał, że powszechne było przekonanie, że zmarły poeta otrzymał od Boga „10 talentów”. Podkreślił, że znał ks. Pasierba prawie przez całe życie i miał możliwość stałej współpracy i kontaktu. Abp Muszyński stwierdził, że patron tego roku w województwie pomorskim był „prawdziwym posłańcem słowa”, przede wszystkim Chrystusa, Biblii i poezji.

Hierarcha powiedział też, że ks. Pasierb był „mistrzem dla wielu, czyli prawdziwym wzorcem”. Przypomniał, że potrafił być on „człowiekiem wolnym i to w czasach totalitaryzmu, ponieważ był zakotwiczony w Bogu, a jednocześnie był niezależny w swoim myśleniu”.

Abp Muszyński kładł na serce słuchającym go setkom młodzieży, żeby, za wzorem patrona ich szkoły, byli „ludźmi wolnymi i odpowiedzialnymi”.

Na uroczystości przybył również zaprzyjaźniony z ks. Pasierbem biskup włocławski Wiesław Mering, który przypomniał, że ks. Pasierb „jeżeli gdzieś widział szansę na wspólną i wielką Europę, to tylko widział ją w chrześcijaństwie”.

Obecni byli liczni goście z całej Polski, w tym reprezentanci szkół, których ks. Pasierb jest patronem, parlamentarzyści, władze samorządowe, kurator pomorski, działacze regionalni Kaszub i Kociewia, księża, uczniowie i koledzy szkolni ks. Pasierba.

Ks. Janusz St. Pasierb żył w latach 1929-1993. Był kapłanem diecezji pelplińskiej. W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym UW, w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. - profesora zwyczajnego. Przez wiele lat był związany z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Był znanym eseistą, poetą, homiletą i wykładowcą na wielu uczelniach w Polsce i za granicą. Należał do grona osób opiekujących się, jako historyk sztuki, Obrazem Jasnogórskim. Był konsultantem filmów, także z ramienia Watykanu. Był autorem licznych książek i artykułów, bohaterem wielu filmów dokumentalnych. Był wrażliwy na chrześcijańskie korzenie Polski i Europy. Uznawany jest za piewcę idei „małych ojczyzn”. Pochowany został na cmentarzu w Pelplinie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama