Pełna kultura... ale co przeszkadza?

Seniorzy dowiadują się o imprezach kulturalnych z gazet, traktują je jako miłe spędzanie czasu, często jednak na udział w kulturze brakuje im pieniędzy - wynika z badań poznańskich naukowców "Po co seniorom kultura? Badanie kulturalnych aktywności osób starszych".

Badania zrealizowało Regionalne Obserwatorium Kultury - Centrum Badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czwartek wyniki badań przedstawiono na konferencji prasowej.

Naukowcy przebadali 534 respondentów, którzy mieli więcej niż 60 lat we wszystkich 16 województwach. Seniorów ankietowano w filharmoniach, w ośrodkach kultury i na imprezach masowych.

Z analizy danych wynika, że seniorzy za najważniejsze przy organizacji wydarzeń kulturalnych uważają miłą, pomocną obsługę (90 proc. ankietowanych), znanego artystę (80 proc.), a najmniej oczekują imprez przeznaczonych tylko dla nich (18. proc.).

Dla większości ankietowanych (63 proc.) uczestnictwo w imprezach kulturalnych to sposób na miłe spędzanie czasu; udział w imprezach uniemożliwia im najczęściej brak pieniędzy (52 proc.) i zły stan zdrowia (48 proc.), najmniejszą przeszkodą był brak czasu - zgłoszony tylko przez 15 proc. respondentów.

Badani seniorzy informacje o imprezach kulturalnych czerpią z gazet (41 proc.), reklam ulicznych i od znajomych - po 35 proc. Ponad 90 proc. ankietowanych codziennie słucha radia, ogląda telewizję i czyta gazety. Ponad 40 proc. przyznaje się do czytania książek.

"Badania dają pewną wiedzę animatorom kultury i powinni z nich wyciągnąć wnioski, ale nie da się stworzyć jednego profilu seniora, który byłby reprezentatywny dla całego kraju, dlatego np. władze samorządowe powinny przeprowadzić podobne badania lub może tylko rozpoznanie potrzeb seniorów na swoim terenie i pod tym kątem modyfikować działania dla tej grupy" - powiedział na konferencji prasowej współautor badania Marcin Poprawski.

Badania były finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Związku Miast Polskich.

"Samorządy, zwłaszcza duże miasta, już interesują się polityką społeczna wobec seniorów i wynika to z twardych danych demograficznych - za kilka lat będzie mniej Polaków, a wśród nich będzie o trzy miliony więcej seniorów niż jest dzisiaj. Obecnie jeszcze koncentrujemy się na atrakcyjności miast dla młodzieży, a to się w przyszłości zmieni" - powiedział dyrektor Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski.

Kilkusetstronicowy raport z badań zostanie opublikowany w 2013 roku.

Badania wykonało Regionalne Obserwatorium Kultury - Centrum Badawcze UAM w Poznaniu, które zajmuje się problematyką zarządzania w kulturze oraz studiami nad polityką kulturalną. Centrum powstało w 2010 roku jako kontynuator działalności grupy badawczej "Polityka Kulturalna" Instytutu Kulturoznawstwa UAM.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama