13 mln zł na remont zabytkowych cerkwi

Siedem zabytkowych cerkwi wyremontowanych zostanie dzięki projektowi przygotowanemu przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską. Diecezja uzyska blisko 13 mln zł dotacji z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Dotacja pokryje 85 proc. kosztów projektu. Pozostałe koszty sfinansujemy z własnych środków" - powiedział PAP koordynator projektu Grzegorz Szwed.

Pieniądze przeznaczone zostaną na remonty pięciu cerkwi w woj. lubelskim: w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Lublinie, Sławatyczach i Kobylanach oraz dwu w woj. podlaskim: w Białowieży oraz na Św. Górze Grabarce.

Prace obejmą różnorodne prace mające na celu przywrócenie dawnej świetności cennym zabytkom. M.in. dokończona będzie restauracja unikatowej, 13-kopułowej, cerkwi w Hrubieszowie, kapitalny remont przejdzie jej dzwonnica, odnowione będą XIX-wieczne polichromie. W zbudowanej z czerwonej cegły cerkwi w Sławatyczach remont obejmie dach, kopuły, elewację, zewnętrzne i wewnętrzne polichromie. Naprawiony zostanie mur i uporządkowane otoczenie wokół cerkwi katedralnej w Lublinie.

Cerkiew w Kobylanach otrzyma dach o dawnym historycznym wyglądzie w miejsce obecnego, odbudowanego przez mieszkańców po pożarze w czasie wojny, bez zachowania konserwatorskich reguł. W cerkwi w Białowieży poddany zostanie konserwacji porcelanowy ikonostas, unikalny na skalę europejską. W drewnianej cerkwi Wszystkich Strapionych Radość na Św. Górze Grabarce odtworzony zostanie przedsionek i dzwonnica.

Prace remontowe będą równolegle prowadzone we wszystkich cerkwiach. Mają rozpocząć się w maju tego roku i zakończyć do końca przyszłego roku. Cyfrowe modele tych cerkwi będą umieszone na portalu internetowym, co umożliwi ich wirtualne poznawanie.

"Bardzo się cieszymy, że przyznano nam dofinasowanie do tego projektu. To cerkwie bardzo ważne dla prawosławia, ale też cenne zabytki architektoniczne i atrakcje turystyczne. Te na Podlasiu są bardzo znane i licznie odwiedzane, ale te w województwie lubelskim trzeba dopiero wypromować. W 2015 r. chcemy utworzyć turystyczny szlak +Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji+ prowadzący wzdłuż całej wschodniej granicy" - dodał Szwed.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 11 lutego zapadła decyzja o dofinansowaniu 18 projektów, w łącznej wysokości ponad 275 mln zł, z Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Kwotę niemal 12,9 mln zł przyznano projektowi "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" złożonemu przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama