Zatwierdzili ustawę o zwrocie majątku kościelnego

W nocy z 7 na 8 listopada Izba Deputowanych w Czechach przyjęła w drugim głosowaniu ustawę o częściowej regulacji majątkowej ze wspólnotami kościelnymi i wyznaniowymi.

102 posłów (spośród 200, jacy tworzą niższą izbę parlamentu Czech) przegłosowało weto Senatu w sprawie tego dokumentu. Aby nabrał on mocy prawnej, potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta kraju Václava Klausa.

Komentując tę decyzję parlamentarzystów, sekretarz generalny Czeskiej Konferencji Biskupiej ks. Tomáš Holub powiedział: „Jest to dobra wiadomość dla wszystkich. Dla ludzi, którzy nie będą już musieli płacić Kościołowi ze swoich podatków. Dla wspólnot, którym dotychczas uniemożliwiał rozwój paragraf blokujący, obecnie zaś będą mogły się rozwijać. Dla tych, którzy korzystają z kościelnych służb socjalnych i instytucji szkolnych, które będzie można nadal w pełni wykorzystywać. Dla Kościołów, które będą mogły z własnych środków robić to, co jest ich posłannictwem w społeczeństwie: głosić radosną nowinę o sensie i godności życia każdego człowieka oraz pomagać potrzebującym”.

„Wierzymy, że konkretne działania poszczególnych parafii, zakonów i diecezji będą to udowadniać znacznie wyraziściej niż sama tylko dzisiejsza decyzja” – dodał na zakończenie sekretarz generalny episkopatu Czech.

Sprawa zwrotu majątku, zagrabionego przez władze komunistyczne ówczesnej Czechosłowacji Kościołom i innym związkom wyznaniowym i religijnym, ciągnie się niemal od upadku reżymu komunistycznego w tym kraju. W 2007 wartość tego majątku wyceniono na 134 miliardy koron. Przez wiele lat kolejne rządy w Pradze albo nie podejmowały tego tematu, albo sprzeciwiały się stanowczo jakimkolwiek próbom zwrotu własności kościelnej jej pierwotnym właścicielom. Sąd Najwyższy Czech stwierdził w 2010, że Kościoły mają podstawy prawne do oczekiwania, że ich historyczne mienie zostanie uregulowane przez państwo i że mogą występować z roszczeniami prawnymi w tych sprawach. W marcu br. parlament czeski uchwalił ustawę, która częściowo naprawia wieloletnią niesprawiedliwość. Zawetował ją następnie Senat – izba wyższa parlamentu Czech – a obecnie Izba Deputowanych odrzuciła to weto.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama