Autor "Bóg szuka człowieka" uhonorowany

Ks. prof. Wendelin Knoch, emerytowany profesor teologii Uniwersytetu Ruhry w Bochum, odebrał w środę tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Uczelnia postanowiła nadać ks. prof. Knochowi swoją najwyższą godność za promowanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich w Niemczech w latach po Soborze Watykańskim II i wybitne osiągnięcia naukowe.

Doceniła także życzliwość i aktywne wspieranie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w czasach nieuznawania uczelni przez władze PRL oraz wieloletnie zaangażowanie w organizowanie współpracy i wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów pomiędzy uniwersytetem w Bochum i krakowską uczelnią.

W wygłoszonej laudacji b. rektor krakowskiej uczelni ks. prof. Adam Kubiś przypomniał, że ks. prof. Wendelin Knoch od chwili objęcia swojej katedry był głęboko przekonany o doniosłości współpracy naukowej obu uniwersytetów i aktywnie zaangażował się w jej realizację. W tym roku przypada trzydziestolecie nawiązania współpracy przez uniwersytet w Bochum i krakowską uczelnię.

"Tytuł doktora honoris causa otrzymywany dzisiaj przez ks. prof. Knocha na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, uniwersytecie, który powołał do życia Benedykt XVI, papież z Niemiec, następca na Stolicy Piotrowej papieża z Polski, Jana Pawła II, stanowi dla obu uczelni z całą pewnością wielki zaszczyt" - zaznaczył b. rektor UPJPII.

Ks. prof. Knoch dziękując za wyróżnienie mówił, że nazwa krakowskiego uniwersytetu przywodzi mu na myśl dwa spotkania z papieżem Janem Pawłem II, które miały miejsce po koncelebrowanej liturgii w jego prywatnej kaplicy. Podczas nich papież wyraził swoje uznanie dla Wydziału Teologicznego w Bochum, dla niego nierozerwalnie związanego z nadaniem doktoratu honoris causa jego wieloletniemu przyjacielowi kardynałowi Marianowi Jaworskiemu.

"Jestem świadom, że wraz ze mną wyróżniony i uczczony zostaje jednocześnie Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry" - zaznaczył.

Prof. Knoch (ur. 20 sierpnia 1943 r.) święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1969 r. w katedrze w Kolonii. W latach 1991 do 2008 jako profesor był kierownikiem Katedry Dogmatyki i Historii Dogmatów na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ruhry w Bochum. W katedrze w Kolonii 15 grudnia 2006 r. kard. Joachim Meissner wręczył mu nadaną przez papieża Benedykta XVI godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Wendelin Knoch jest autorem wielu prac naukowych i popularnonaukowych, recenzji profesorskich i doktorskich. Brał udział między innymi w opracowaniu zbiorowym dzieł wszystkich teologa Karla Rahnera. Po polsku ukazała się jego praca "Bóg szuka człowieka".

Doktorat honoris causa dla ks. prof. Knocha jest drugą taką godnością nadaną przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a w sumie dziewiętnastą nadaną przez tę uczelnię (wcześniej Papieską Akademię Teologiczną).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama