Boliwia: biskupi o sprawach społecznych

Biskupi wypowiedzieli się na temat praw Indian i - ogólnie - praw człowieka.

„Miłość i Prawda” – taki znamienny tytuł nosi oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Boliwii. Dotyczy ono w pierwszym rzędzie tzw. Consulta TIPNIS, czyli rządowych konsultacji ze wspólnotami indiańskimi zamieszkującymi Terytorium Tubylcze i Park Narodowy Isiboro-Sécure. Obszar ten, obejmujący ponad 12 tys. km² na północy kraju, znalazł się na liście państwowych inwestycji, wśród których jest budowa transamazońskiej autostrady. Projekt wzbudził gwałtowne protesty miejscowej ludności.

Boliwijscy biskupi zwracają uwagę, że społeczne konsultacje stały się okazją do szerzenia podziałów wśród Indian, których rząd próbuje przekupywać na rzecz kontrowersyjnej inwestycji. Kościół zatem wzywa władze do podjęcia rzetelnego dialogu z tubylczymi przywódcami. Podstawowymi kryteriami w negocjacjach powinna być prawda, dobro wspólne, wzajemny szacunek, troska o środowisko naturalne, jedność ludów zamieszkujących TIPNIS oraz obowiązujące prawo.

Episkopat Boliwii wyraził ponadto zaniepokojenie stanem przestrzegania praw człowieka. Już w ubiegłym roku biskupi pisali o kryzysie wymiaru sprawiedliwości i poczuciu utraty wolności obywatelskich u wielu Boliwijczyków. Obecnie, jak się wydaje, sytuacja jeszcze się pogorszyła, czego przykładem jest rządowa nagonka na niezależne media. Autorzy oświadczenia przypominają też o licznych przypadkach prześladowań opozycji politycznej. Kościół wzywa jednocześnie do przywrócenia w kraju klimatu pokoju i praworządności.

Biskupi odnieśli się także do organizowanego w Boliwii spisu narodowego. Nawołują, by była to okazja do przemyślenia sytuacji kraju i społeczeństwa oraz do wypracowania odpowiedniej polityki społecznej realizującej dobro wspólne wszystkich mieszkańców. Postulują ponadto, by spis uwzględnił także wymiar duchowy i religijny życia obywateli. Respondenci powinni odpowiadać na ankietę z pełną swobodą, a władze mają używać uzyskane w ten sposób dane w sposób odpowiedzialny.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama