Ekumenicznie o prawosławiu

„Człowiek stróżem stworzenia”. Tak brzmi temat rozpoczętego dzisiaj, a trwającego do 8 września w Bose na północy Włoch, sympozjum duchowości prawosławnej.

Doroczne międzynarodowe spotkanie organizuje już po raz 20. tamtejsza ekumeniczna wspólnota monastyczna przy współpracy z różnymi Cerkwiami prawosławnymi.

Benedykt XVI za pośrednictwem swego sekretarza stanu przekazał uczestnikom pozdrowienia. W telegramie, który kard. Tarcisio Bertone przesłał w jego imieniu przeorowi wspólnoty w Bose, br. Enzo Bianchi, życzy, by ich obrady sprzyjały wzajemnemu poznaniu i wzbudziły nowe wspólne zaangażowanie w ochronę Bożego stworzenia.

Przesłanie do uczestników sympozjum skierował też przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Kard. Kurt Koch podkreśla, że wszyscy podzielamy wiarę w Boga Stworzyciela. Stanowi to podstawę dla dialogu i dla spotkania różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Do wspólnoty ekumenicznej w Bose dotarły także pozdrowienia od patriarchów Bartłomieja z Konstantynopola, znanego ze swej wrażliwości ekologicznej, oraz Cyryla z Moskwy. Przedstawiciele obu tych patriarchatów, jak też innych Kościołów chrześcijańskich, tradycyjnie już biorą udział w sympozjum odbywającym się co roku w Bose we włoskich Alpach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama