"Nie chcemy Kościoła paralelnego"

Lefebryści o przyszłości relacji z Watykanem.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie chce tworzyć „Kościoła paralelnego” ani też „paralelnego magisterium” – zapewnił w wywiadzie opublikowanym na łamach oficjalnego portalu lefebrystów jego przełożony generalny, bp Bernard Fellay. Odniósł się w nim do zakończonej w minioną sobotę kapituły generalnej Bractwa oraz relacji z Rzymem. Z jego wypowiedzi można pośrednio wyczytać, że tekst przedstawiony przez Stolicę Apostolską 13 czerwca b.r. nie uważa on za możliwy do przyjęcia.

W swojej wypowiedzi bp Fellay nie mówi o treści odpowiedzi, jaką zamierza przesłać do Rzymu. Wyjaśnia natomiast, że Bractwo odzyskało jedność po niedawnych polemikach wewnętrznych. Przedstawił on na forum kapituły całą korespondencję z Watykanem w minionych miesiącach. Zaznaczył jednocześnie, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie może milczeć w obliczu ogólnej utraty wiary, zawrotnego spadku powołań i praktyk religijnych. „Nie możemy milczeć w obliczu «milczącej apostazji» i jej przyczyn” – stwierdził przełożony lefebrystów. Podkreślił, że Bractwo pragnie nadal inspirować się dziełem abp Marcela Lefebvra nie tylko jeśli idzie o „stanowczość doktrynalną”, ale także jeśli chodzi o „miłosierdzie duszpasterskie”. Zdecydowanie przeciwstawił się próbom podziałów w gronie lefebrystów. Wyjaśnił, że kierowana przez niego grupa uważa się za katolików, uznaje autorytet papieża i biskupów, ale nade wszystko pragnie zachować niezmienioną wiarę. Nie chce budować „Kościoła paralelnego” ani też „paralelnego magisterium”. „Bronimy wiary w prymat Biskupa Rzymu i Kościół utworzony przez Piotra, jednakże odrzucamy to wszystko, co przyczynia się do «samozniszczenia Kościoła» – zjawiska uznanego przez samego Pawła VI w 1968 r.” – stwierdził bp Fellay.

We wspomnianym wywiadzie przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X nie szczędzi ostrych słów nowemu prefektowi Kongregacji Nauki Wiary a zarazem przewodniczącemu Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” (zajmującej się dialogiem z tradycjonalistami”), abp Gerhardowi Müllerowi.

Komentując jego wypowiedź znany włoski watykanista, Andrea Tronielli podkreśla, że ze słów bpa Fellaya można wnioskować, iż nie myśli on o całkowitym zerwaniu dialogu z Rzymem. Za jego przebieg będzie odpowiadał bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej wiceprzewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, abp Joseph Augistin Di Noia OP.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama