Kościół nie ma nic do ukrycia!

Kościół nie ma nic do ukrycia, także gdy chodzi zarządzanie jego finansami - głosi opublikowany dziś komunikat z dorocznego spotkania rzeczników konferencji episkopatów Europy. Odbyło się ono w dniach 11-14 lipca w Kolonii i Bonn w Niemczech.

Podkreślili, że współczesne społeczeństwo uznało kryterium przejrzystości, w tym finansowej, za zasadę wiarygodności państw, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, a także Kościołów. Świadom tego nowego wyzwania, Kościół rozumie, że wiarygodna informacja o zarządzaniu pieniędzmi ważna jest również dla nowej ewangelizacji.

Zaangażowanie w przejrzyste informowanie o finansach jest obowiązkiem, który powinien dotyczyć wszystkich kościelnych instytucji, począwszy od parafii, przez szkoły, po stowarzyszenia i ruchy. Często to, co wydaje się mało przejrzyste w rzeczywistości wynika z trudności w komunikowaniu o sprawach finansowych przez przeróżne struktury tworzące Kościół. - Nie ma bowiem jednego budżetu Kościoła. Są ich tysiące: parafialne, diecezjalne, szkół, szpitali, domów dla osób starszych... Wszystkie te elementy składają się na budżet Kościoła - wyjaśnia komunikat.

I choć instytucje te od dawna próbują w sposób przejrzysty przekazywać informacje o swych wynikach finansowych, np. poprzez konferencje prasowe lub publikację budżetu, to rezultat jest mniej lub bardziej zadowalający. - Informowanie to nie powinno być postrzegane jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na wiadomości ze strony dziennikarzy, instytucji lub po prostu opinii publicznej. Jest ono raczej częścią wymiaru wspólnotowego zarządzania Kościołem - wskazali rzecznicy.

Prawdą jest, że Kościół ma w tej dziedzinie jeszcze długą drogę do przebycia. Jednocześnie istnieje wiele stereotypów, wynikających m.in. z braku informacji, który zmienia postrzeganie relacji między Kościołem i pieniędzmi. - Kościół nie jest firmą, której celem są zyski. Pieniądze są tylko środkiem wykorzystywanym do pełnienia misji głoszenia Chrystusa w historii - tłumaczy komunikat. Służą one także najbardziej potrzebującym. W tym sensie słuszny postulat przejrzystości nie powinien jednak „sprzeciwiać się darmowości daru”. Dlatego „prawdziwym termometrem wiarygodności Kościoła będzie okazane miłosierdzie”.

Rzecznicy z uznaniem wypowiedzieli się o polityce przejrzystości, w tym na szczeblu finansów Stolicy Apostolskiej, wspieranej przez Ojca Świętego. Wyrazili przy tym ubolewanie z powodu cierpień zadanych mu przez „dziennikarstwo mało szanujące zasady”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z różnymi sposobami finansowania Kościoła w państwach europejskich. Wysłuchali także doświadczeń episkopatów Francji i Polski w informowaniu o finansach Kościoła. Rozmawiali z przedstawicielami kościelnych i świeckich środków przekazu w Niemczech. Obecny był Angelo Scelzo, podsekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

Kolejne spotkanie rzeczników europejskich konferencji episkopatu odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2013 r. w Bukareszcie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama