Chrześcijanie obchodzą Niedzielę Morza

Kościół szanuje ludzi morza, nie zapomina o nich i dopomina się o ich prawa. Zwraca na to uwagę Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w przesłaniu na Dzień Morza.

Dzień Morza obchodzi się od 1975 r. w drugą niedzielę lipca. Powstał z inicjatywy katolickiego Apostolstwa Ludzi Morza i podobnych organizacji chrześcijańskich innych wyznań.

Nowe porty buduje się daleko od miast, statki szybko odpływają, a załogi rzadko schodzą z nich na ziemię – przypomina watykańska dykasteria. – Dlatego ludzie morza często pozostają niewidoczni dla społeczeństwa, chyba że media zajmą się nimi przez krótki czas, gdy zdarzy się piracki napad czy rozbicie statku. „Jednak ludzie morza i ich rodziny nie są bynajmniej niewidoczni dla Boga i Kościoła – czytamy w przesłaniu Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. – Od ponad 90 lat ich Apostolstwo Ludzi Morza uznaje ich ciężką pracę, trudności i cierpienia poprzez opiekę duszpasterską, którą prowadzą kapelani i wolontariusze. Przez doroczne obchody Niedzieli Morza – piszą zwierzchnicy dykasterii – pragniemy, aby nasze wspólnoty chrześcijańskie i całe społeczeństwo uznały, że ludzie morza przyczyniają się do polepszenia jakości naszego życia, a także okazały wdzięczność za ich pracę i poświęcenie”.

W tegorocznym przesłaniu Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących ponowiła raz jeszcze apel o ratyfikowanie przez wszystkie państwa konwencji z 2006 r. o pracy na morzu. Ma ona na celu zagwarantować pełną ochronę i godne warunki pracy dla ponad 1.200 tys. ludzi morza na świecie. Watykańska dykasteria zaprasza też na planowany na 19-23 listopada br. 23. Kongres Ludzi Morza o nowej ewangelizacji w ich środowisku pracy i życia. Odbędzie się on w Auli Synodalnej w Watykanie krótko po zakończeniu Synodu Biskupów, poświęconego również nowej ewangelizacji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama