„Nowa ewangelizacja nie jest przekazywaniem wiedzy, lecz wiary”

Nowa ewangelizacja nie jest przekazem tylko wiedzy, lecz dzieleniem się Bogiem żywym – mówi w rozmowie z KAI ks. Krzysztof Czerwionka CR, założyciel Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”. Ta katolicka wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna powstała 20 lat temu we wsi Stryszawa - Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej.

Zdaniem zmartwychwstańca, który jest także dyrektorem biura krajowego Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, podstawą ewangelizacji jest głoszenie kerygmatu Jezusa Chrystusa przez świadków. „Nowa ewangelizacja nie jest przekazem li tylko wiedzy, jeszcze jednej teologii, ale jest przekazem Boga żywego. Jest dzieleniem się żywą obecnością Boga we mnie, jednak nie jest to tylko coś subiektywnego, tylko obiektywna obecność Pana Boga, który może poruszyć też kogoś innego, może dać szczęście innej osobie” – zaznacza zakonnik, obchodzący w tym roku 25-lecie swego kapłaństwa.

Dyrektor Krajowej Rada Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji przypomina, że nowe metody ewangelizacji są potrzebne ze względu na nowe pokolenie ludzi. „To tradycyjne głoszenie Ewangelii w Kościele wciąż wielu odpowiada i, Bogu dzięki, niesie ich, ale do wielu już nie dociera. Nie chcą tylko sloganów, moralizatorstwa. Wielokrotnie słyszę: chcemy żywego Słowa, spotkania z Bogiem, doświadczenia” – mówi i daje przykłady wielu nawróceń podczas słuchania świadectw, oglądania ewangelizacyjnej pantomimy czy w czasie koncertu muzyki chrześcijańskiej.

Ks. Czerwionka ocenia, że to, co się obecnie dzieje w Kościele, jest wspaniałym czasem dla wszystkich oddolnych dzieł nowej ewangelizacji. „Bardzo cieszymy się, że papież Benedykt XVI powołał do istnienia Radę ds. Nowej Ewangelizacji. Ona tak szybko zadziałała, że już jesienią ub. roku zostaliśmy zaproszeni na światowe spotkanie w Rzymie” – podkreśla i przypomina, że polski Episkopat powołał Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji ds. Duszpasterstwa. Kapłan zwraca uwagę, że dzięki ankiecie na stronie internetowej udało się spisać wszystkie rzeczywistości kościelne – grupy, ruchy, stowarzyszenia i środowiska – podejmujące dzieło nowej ewangelizacji w Polsce.

„Wpisało się około 400 wspólnot, które zaistniały jakby pod jednym szyldem. W ten sposób przyspieszyliśmy działania. Z końcem lipca odbędzie się I Kongres Nowej Ewangelizacji w Kostrzyniu. Mamy nadzieję, że będzie to wielkie wydarzenie na skalę kraju. Jest ono dla nas bardzo pomocne, by spotkać się razem, by uwielbić Boga, by spotkać też biskupów” – zapowiada. Według jego obserwacji, także działania poszczególnych ruchów ewangelizacyjnych stanową wzajemną inspirację. „Z inspiracji takiej powstał pomysł ewangelizacji na stadionie Cracovii w Krakowie. Odbędzie się ona w październiku tego roku” – wyjaśnia.

„Nowa ewangelizacja to także połączone siły: Kościoła hierarchicznego i charyzmatycznego, połączenie sił duchownych i świeckich razem. To jest ta nowa jakość przekazu Ewangelii” – podkreśla i zauważa, że dzięki temu, iż ruch nowej ewangelizacji staje się bardziej „instytucjonalny” będzie on lepiej przyjmowany parafiach.

„Nowa ewangelizacja musi zejść zupełnie na dół, do ludzi. Ma obudzić wielu katolików. Oby dała siłę powrotu tym, którzy odeszli, bo może przeżyli coś złego nawet. W ten sposób Kościół będzie żył. Myślę, że wielu ludzi wróci do Boga, odnajdzie w Nim radość. To jest wielki dar od Pana Boga” – mówi ks. Czerwionka.

Ks. Czerwionka, zanim został kapłanem, doświadczył osobistego nawrócenia i życia formacją Ruchu Światło-Życie. Odczytując znaki czasu i wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, w 1992 roku założył Wspólnotę „Galilea” oraz Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka. Główną inspiracją była idea wspólnego życia oraz współpraca duchownych i świeckich dla ewangelizacji. Przy wspólnocie działa też grupa wsparcia „Kana Galilejska” dla osób uzależnionych i współuzależnionych od nałogu alkoholowego oraz ponadwspólnotowe Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania”. Wspólnota wydaje czasopismo „Kerygmat”, różne pozycje książkowe i folderowe oraz prowadzi serwis internetowy - www.galilea.pl.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama