Strasburg nagrodzi ruch pro-life

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia otrzyma w tym roku Europejską Nagrodę Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski.

Powołana w 1992 Federacja zrzesza obecnie 136 ruchów działających na rzecz respektowania prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wspierania rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania. – Bardzo bym chciał, by takie organizacje, jak Federacja były jak najbardziej widoczne w Europie. Świadectwo pomocy rodzinie oraz wieloletnie działania na rzecz obrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci są dziś tym ważniejsze, że bardzo często bywają w Unii Europejskiej podważane. Jeśli Europa ma pokonać swój, nie tylko finansowy, kryzys, niezbędny jest powrót do tradycyjnych wartości, z rodziną na czele - mówi wielkopolski poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański, który jest promotorem Federacji przed kapitułą nagrody.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagrody europoseł wskazywał, m.in. że Federacja w swojej stałej działalności promuje realizację szeregu fundamentalnych zasad zawartych w traktatach europejskich - szacunku i ochrony godności ludzkiej, prawa do życia, prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej rodziny.

Głównymi celami działalności Federacji są:

- inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do respektowania w systemie prawnym pełnego znaczenia prawa do życia;

- praca formacyjna zmierzająca do upowszechnienia w społeczeństwie postawy poszanowania każdego życia ludzkiego;

- kształtowanie prawa dotyczącego spraw rodziny oraz dążenie do oparcia go na Karcie Praw Rodziny;

- kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa obrona godności ciała ludzkiego;

Federacja prowadzi swoje działania m.in. poprzez wydawanie dwumiesięcznika "Głos dla Życia", organizację cyklicznych "Marszy dla Życia", przygotowywanie raportów nt. możliwości pomocy dzieciom poczętym i rodzinie, zbieranie

podpisów poparcia pod postulatami ochrony prawa do życia dzieci poczętych, organizację konferencji prasowych, sympozjów, wydawanie filmów i publikacji. Federacja wspiera również powstawanie i działalność poradni rodzinnych oraz

tzw. anonimowych okien życia dla noworodków urodzonych przez kobiety znajdujące się w bezalternatywnej sytuacji życiowej.

Parlament Europejski utworzył "Europejską Nagrodę Obywatelską" w 2008 roku, aby nagrodzić Europejczyków za nadzwyczajne osiągnięcia. W tym roku parlamentarzyści przedstawili 61 kandydatów z 19 państw UE. Krajowe, a następnie centralne jury wybrało ostatecznie 37 laureatów nagrody.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama