Religia jak WF? Episkopat zaniepokojony

Zaniepokojenie niejednoznacznym statusem religii w nadchodzącym roku szkolnym wyraził w rozmowie z KAI bp Marek Mendyk.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP wyraził nadzieję na nowelizację rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, w myśl którego religia została przeniesiona z ramowego programu nauczania do programu szkolnego, co mogłoby oznaczać przeniesienie finansowania tych zajęć na samorządy.

„Upominamy się o jednoznaczność i klarowność” - tłumaczy KAI bp Mendyk. Przemawiając podczas trwającego we Wrocławiu zebrania plenarnego Episkopatu przypomniał, że na podstawie lutowego rozporządzenia resortu edukacji religia znalazła się wyraźnie poza ramowym programem nauczania.

„Nie jest to tylko nasza, kościelna interpretacja ale i ocena samorządów, które mówią wprost, że religii nie ma w ramówce, więc możemy odnosić się do niej podobnie jak do różnych nieobowiązkowych zajęć, takich, jak dodatkowe lekcje WF-u czy nauki języków mniejszości narodowych” – relacjonuje bp Mendyk.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP przypomniał, że ministerstwo edukacji wystosowało do samorządów notę do informującą, że zarówno finansowanie zajęć z religii/etyki jak i sposób oraz tryb organizowania tych lekcji pozostaje na takim poziomie, jaki obowiązywał przez minione 22 lata.

Hierarcha złożył już do kościelnej komisji konkordatowej wniosek o zajęcie się sprawą religii w szkole. W rozmowie z KAI przypomniał, że od czasu ratyfikowania konkordatu w roku 1998 zmienił się język prawa oświatowego. "15 lat temu nikt nie posługiwał się takimi pojęciami jak ‘ramowe plany nauczania’” – tłumaczy bp Mendyk.

Tymczasem resort oświaty uspokaja Episkopat deklarując, że po 1 września gotów jest podjąć próbę nowelizacji lutowego rozporządzenia. Ma też monitorować szkoły pod kątem ewentualnych problemów. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zlecił prowadzenie podobnego monitoringu dyrektorom wydziałów katechetycznych w poszczególnych diecezjach.

Przypomnijmy, że lekcje religii bądź etyki znajdowały się przez lata w ramowym planie nauczania, natomiast w wydanym 7 lutego br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (które obowiązywać będzie od 1 września) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zostały przeniesione do planu szkolnego. Rodzi to obawy samorządów, że będą musiały finansować je z własnych funduszy.

Strona kościelna oczekuje przywrócenia wyraźnego zapisu sytuującego religię/etykę w ramowym planie nauczania. Takie stanowisko przyjęła w maju br. Komisja Episkopatu ds. Wychowania podkreślając, że powinno być zupełnie jasne, że katecheza pozostaje elementem ramowego programu nauczania w szkole.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama