AA u NMP

Blisko 30 tys. osób zgromadziło rozpoczęte w sobotę na Jasnej Górze doroczne spotkanie anonimowych alkoholików. Jak co roku osobom z problemem alkoholowym towarzyszą członkowie ich rodzin.

Zorganizowane po raz 24. Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików potrwają do niedzieli. Przebiegają pod hasłem "Rodzina silna trzeźwością". Spotkania w Częstochowie celowo nie są nazywane pielgrzymką, ponieważ przybywają na nie nie tylko ludzie wierzący - podkreśla buro prasowe sanktuarium.

Jasnogórskie Spotkania AA rozpoczęły się, jak co roku, modlitwą w Kaplicy Matki Bożej. Głównymi punktami programu są mitingi dla anonimowych alkoholików, dla członków ich rodzin, dla dorosłych i młodszych dzieci osób z problemem alkoholowym. Są też mitingi dla tych, którzy zbyt wiele jedzą.

Spotkaniom towarzyszy bogaty program religijno-kulturalny. To np. prezentacja twórczości artystycznej, koncert, modlitwa drogi krzyżowej. Sobotnią część spotkania zakończy msza przed jasnogórskim szczytem, którą będzie celebrował biskup Antoni Długosz. W niedzielę środowisko AA zawierzy swoje problemy Matce Bożej.

Anonimowi Alkoholicy (AA - z angielskiego Alcoholics Anonymous) są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. To dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych.

Wspólnota działa w ponad 150 krajach, tworząc blisko 120 tys grup. Nie ma oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w mitingach grup AA spotyka się ponad 3 mln alkoholików. W Polsce jest ponad 2 tys. takich grup. Jedynym warunkiem uczestnictwa w grupach AA jest chęć zaprzestania picia. Nie ma tu żadnych składek ani opłat, jedynie dobrowolne datki.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce uzależnionych od alkoholu może być ok. 700-800 tys. osób (ok. 2 proc. populacji); problem dotyka ok. 1,5 mln dzieci z rodzin alkoholików i 1,5 mln dorosłych członków tych rodzin (rodzice, współmałżonkowie).

Szacuje się, że dwie trzecie członków rodzin alkoholików (ok. 2 mln osób) doświadczyło przemocy domowej na tym tle. Ponadto ilość osób "pijących szkodliwie" szacuje się w Polsce na ok. 2-2,5 mln osób (5-7 proc. populacji).

Specjaliści wskazują, że trudne jest oszacowanie ekonomicznego aspektu polskich problemów alkoholowych, czyli wysokości strat związanych z obecnością alkoholu w życiu Polaków. Zdaniem międzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i w USA na poziomie 3-5 proc. produktu krajowego brutto.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama