Media powinny respektować wartości

„W centrum zawsze musi być rozwój człowieka i dobro osoby ludzkiej. Człowiek nie może być traktowany instrumentalnie w mediach” - mówił ks. prof. Andrzej Baczyński z Redakcji Programów Katolickich TVP w Krakowie podczas Międzynarodowej Konferencja Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów", która rozpoczęła się 31 maja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

O sporze o wartości chrześcijańskie w mediach publicznych mówił ks. prof. Andrzej Baczyński z Redakcji Programów Katolickich TVP w Krakowie podczas Międzynarodowej Konferencja Etyki Mediów "Wartości w mediach - wartość mediów", która rozpoczęła się 31 maja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Podczas spotkania uczestnicy dyskutują na temat wartości przekazywanych we współczesnych mediach.

W trakcie wystąpienia prorektor Wydziału Nauk Społecznych UPJP2 ks. prof. Andrzej Baczyński podkreślał, że życie człowieka jest życiem według wartości. Przypomniał, że w latach 90-tych pojawiła się próba określenia porządku aksjologicznego w mediach. „Polegała ona na zobowiązaniu do respektowania chrześcijańskiej wizji wartości w publicznej radiofonii i telewizji” - wyjaśniał. Jego zdaniem działalność medialna to służba społeczeństwu. „W centrum zawsze musi być rozwój człowieka i dobro osoby ludzkiej. Człowiek nie może być traktowany instrumentalnie w mediach” - zaznaczył ks. prof. Baczyński. „Misją mediów jest służba na rzecz społeczeństwa i respektowanie wartości chrześcijańskich” - dodał.

Podczas dwudniowej konferencji prelegenci będą rozmawiać na temat mediów w służbie dialogu i wiary, o internecie jako miejscu ewangelizacji. Wśród podejmowanych zagadnień będą m.in. dylematy etyczne w pracy współczesnego dziennikarza.

W drugim dniu konferencji, 1 czerwca, będzie można m.in. wysłuchać wykładu pt. „Znak, któremu sprzeciwiać się będę – medialna narracja ery po Janie Pawle II, a także rozważań na temat agresji i przemocy w przekazie medialnym.

Organizatorem konferencji jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII oraz Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Odbędzie się ona w dniach 31 maja - 1 czerwca w budynku UPJP2 przy ul. Kanoniczej 9.

Międzynarodową Konferencję Etyki Mediów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II zainicjował ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII. Pierwsza konferencja odbyła się w 2007 r. Jako cel krakowskich spotkań integrujących środowisko akademickie medioznawców, praktyków komunikowania oraz dziennikarzy z Polski i zagranicy, wyznaczył on systematyczne i pogłębione badania kondycji etycznej współczesnych mediów i komunikacji społecznej oraz konfrontację teorii medioznawczej z praktyką dziennikarską.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama