Radom wspomina pobyt kard. Ratzingera

Tablica upamiętniająca pobyt w Radomiu kardynała Józefa Ratzingera, obecnie papieża Benedykta XVI, została poświęcona 25 maja w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny.

W uroczystości uczestniczyli: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski oraz biskupi radomscy: Henryk Tomasik, Adam Odzimek i Stefan Siczek. Mszę świętą celebrował abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, który w piątek obchodził 10. rocznicę święceń biskupich, których udzielił kard. Ratzinger.

Witając wiernych biskup Henryk Tomasik przypomniał, że ówczesne święcenia były pierwszą konsekracją biskupią w Polsce w XXI wieku. Przypomniał też wiele inicjatyw, które arcybiskup Zygmunt Zimowski podjął w ciągu siedmiu lat swojej biskupiej posługi w diecezji radomskiej. Wymienił rozpoczęcie II Synodu Diecezji Radomskiej, zorganizowanie I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Radomskiej, przeprowadzenie w diecezji peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz przygotowanie koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej i Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. Wymienił także wybudowanie Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego "Emaus" w Turnie koło Białobrzegów oraz Diecezjalnego Ośrodka Akademickiego w Radomiu. Dzięki jego inicjatywie przy Instytucie Teologicznym w Radomiu powstało "Centrum Myśli Benedykta XVI.

Homilię wygłosił abp Wacław Depo. Nawiązał do trwającego II Synodu Diecezji Radomskiej, który przebiega pod hasłem "Czynić Diecezję, Domem i Szkołą Komunii". - Tego będziemy się uczyć, zwłaszcza teraz, wobec różnych wyzwań i kolejnych wiatrów historii. A w tym miejscu jakim jest Radom, w mieście z wyrokiem, mamy prawo słusznie upomnieć się o podstawowe prawa człowieka wierzącego - mówił metropolita częstochowski.

Abp Zygmunt Zimowski przemawiając na zakończenie liturgii powiedział, że byłoby wielkim błędem, gdybyśmy na ten jubileusz patrzyli tylko ziemskimi oczami. - Istoty jubileuszy odsłaniają nam oczy wiary - mówił abp Zimowski, dziękując jednocześnie za wizytę kard. Ratzingera w Radomiu, dzisiaj Benedykta XVI. - Skierowałem do niego list dziękując za te 10 lat. Ojciec Święty prosił mnie, abym przekazał wam Jego błogosławieństwo. To jest istotą tej rocznicy - powiedział trzeci ordynariusz radomski. Nawiązując do poświęconej tablicy wyraził nadzieję, że będzie ona przypomnieniem, że mamy trwać w wierze naszych ojców. Na koniec zwrócił się do diakonów, którzy 26 maja przyjmą święcenia kapłańskie. - Życzę wam bracia, abyście w swoim kapłańskim życiu zawsze podzielali troskę Boga o ludzi, szczególne chorych i cierpiących. Słowa podziękowania skierował również ks. Jarosław Wojtkun, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Transmisję z uroczystości przeprowadziło Radio Plus Radom.

Abp Zygmunt Zimowski ma 63 lata. Pochodzi z diecezji tarnowskiej. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Innsbrucku w Austrii. W 1983 roku rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Równocześnie angażował się w posługę duszpasterską. 28 marca 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem radomskim. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, obecnie papież Benedykt XVI. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski. Hasłem posługi pasterskiej abp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare" - „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć". By członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama