Watykańskie konsultacje z Moneyval

W Strasburgu rozpoczęły się trzydniowe watykańskie konsultacje z ekspertami Moneyval. Pracownicy Komitetu Specjalnego Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oceniają procedury i mechanizmy Państwa Watykańskiego odnośnie do operacji pieniężnych.

Komitet pracujący pod egidą Rady Europy kontroluje procedury finansowe i klasyfikuje kraje z tzw. „białej listy” oraz „raje podatkowe”. Prawdopodobnie w lipcu międzynarodowa instytucja po analizie dokumentów wpisze Watykan na „białą listę” krajów o najwyższej przejrzystości finansowej.

Za Spiżową Bramą odbyły się już dwa audyty kontrolerów z Moneyval w listopadzie ub. r. i w marcu. W ich wyniku zmodyfikowano w sposób istotny wewnętrzne ustawodawstwo watykańskich instytucji prowadzących operacje finansowe.

Na obecnym spotkaniu w Strasburgu omawiany jest już projekt raportu o watykańskich procedurach. Ostateczna jego ocena zostanie dokonana na sesji plenarnej Moneyval za miesiąc. W dokumencie opisane są kroki, jakie już zrobiono, by operacje finansowe prowadzone za murami watykańskimi nie budziły żadnych zastrzeżeń w takich dziedzinach, jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Funkcjonuje już Urząd Nadzoru Informacji Finansowej, kontrolujący na bieżąco operacje bankowe prowadzone z najmniejszego państwa świata.

Benedyktowi XVI zależy, by operacje finansowe były jak najbardziej przejrzyste i podlegały wewnętrznemu oraz międzynarodowemu nadzorowi. Rewizja funkcjonowania watykańskiego systemu finansowego przez Moneyval objęła już kontrole Instytutu Dzieł Religijnych (IOR) oraz instytucji kurialnych związanych z obrotem pieniężnym. By Watykan trafił na „białą listę”, a jego procedury były w pełni zgodne ze standardami międzynarodowymi, konieczne są kolejne kroki, przy których technicznie doradzają również eksperci Moneyval.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama