OHP współpracuje ze świętokrzyską kurią

Świętokrzyska Komenda OHP prosi kurie diecezjalne w Kielcach, Sandomierzu i Radomiu o pomoc w dotarciu do młodzieży będącej w trudnej sytuacji z ofertą bezpłatnej nauki zawodu. Propozycje mają być prezentowane w niedzielę w kościołach i na parafialnych tablicach ogłoszeń.

O przekazanie informacji o rekrutacji do OHP na rok szkolny 2012/2013 w regionie świętokrzyskim zwrócili się we wspólnym piśmie do proboszczów: wojewódzki komendant OHP w Kielcach Jerzy Górski i wojewódzki duszpasterz OHP ks. Dariusz Jarliński.

Jak napisali, Świętokrzyska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza młodzież, która ukończyła 15 lat, lecz nie jest pełnoletnia i chce uczęszczać do gimnazjum, by od klasy drugiej przysposabiać się do pracy, odbywając praktykę w wybranym zawodzie, oraz nastolatków, którzy chcą się uczyć w szkole zawodowej lub uczą się w niej, ale poszukują praktyki.

Chętni mają szansę na zdobycie kwalifikacji w zawodach: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, ślusarz, piekarz, cukiernik, blacharz samochodowy, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, betoniarz-zbrojarz, cieśla i krawiec - informują autorzy pisma.

Uczestnicy hufca otrzymują co miesiąc wynagrodzenie za pracę, mają też możliwość uczestniczenia za darmo w dodatkowych zajęciach wychowawczych, profilaktycznych lub socjoterapeutycznych, jak również w konkursach, zawodach, wycieczkach i innych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych. Proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

"W tym roku dysponujemy także wolnymi miejscami w internatach; za pobyt w nich i za żywienie młodzież nie ponosi żadnych opłat" - podkreślono w piśmie.

Świętokrzyska Komenda OHP przygotowuje w tym roku do zawodu 800 adeptów. 160 z nich korzysta ze stacjonarnych form kształcenia w Pińczowie, Jędrzęjowie i Starachowicach, reszta to dochodzący uczestnicy hufców w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej i Końskich. Każda z tych jednostek udziela szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji.

Opieka duszpasterska nad ochotniczymi hufcami pracy obejmuje m.in. wspólne wyjazdy wakacyjne - w tym o charakterze pielgrzymkowym - oraz realizację programów profilaktycznych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama