Statut Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia w Krakowie

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia jest instytucją kościelną Archidiecezji Krakowskiej, połączoną z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i współpracującą z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Celem jej jest czuwanie nad poprawnością kultu Bożego Miłosierdzia oraz promowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia przekazanego światu przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, Apostołkę Bożego Miłosierdzia i głoszonego przez bł. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia.

ROZDZIAŁ I - NATURA I CEL

§ 1. Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia jest instytucją kościelną Archidiecezji Krakowskiej, połączoną z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i współpracującą z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Celem jej jest czuwanie nad poprawnością kultu Bożego Miłosierdzia oraz promowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia przekazanego światu przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, Apostołkę Bożego Miłosierdzia i głoszonego przez bł. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia. Akademia inspiruje studia teologiczne zmierzające do pogłębienia tajemnicy Bożego Miłosierdzia i pobudza inicjatywy duszpasterskie zmierzające do rozszerzania kultu Bożego Miłosierdzia.

§ 2.Akademia podejmuje współpracę z uczelniami katolickimi i ośrodkami kultu Bożego Miłosierdzia w kraju i za granicą, inspirując do podejmowania studiów specjalistycznych w dziedzinie dogmatyki, liturgii i duchowości Bożego Miłosierdzia. Promuje temat Bożego Miłosierdzia w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach, w literaturze i sztuce.

§ 3. Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia wypełnia swoja misję przez organizowanie konferencji i sesji naukowo-duszpasterskich, inspirowanie prac naukowych w dziedzinie teologii i duchowości Bożego Miłosierdzia. Współpracuje z ośrodkami kultu Bożego Miłosierdzia w kraju i za granicą.

§ 4. Członków Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia mianuje Metropolita Krakowski, który jednocześnie jest jej Wielkim Kanclerzem. Członkowie dzielą się na honorowych i zwyczajnych.
Członkowie honorowi są mianowani przez Metropolitę Krakowskiego spośród osób, które przez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia.
Członkowie zwyczajni są mianowani na okres pięciu lat przez Metropolitę Krakowskiego na wniosek Rektora Akademii biorąc pod uwagę wiedzę teologiczną w dziedzinie teologii i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

§ 5. Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia posiada kanoniczną publiczną osobowość prawną. Prawnym przedstawicielem Akademii jest jej Rektor. Swoją siedzibę Akademia ma w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W obrocie cywilnoprawnym Akademia działa w ramach Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg