Rwanda: Kościół broni kobiet

Kościół w Rwandzie podpisał z państwową policją porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet.

Jest to kolejny krok prowadzonego już od dwóch lat w tym afrykańskim kraju kościelnego programu pomocy kobietom. Skierowany jest on głównie do osób, które przeżyły tragedię bratobójczej wojny oraz inne sytuacje konfliktowe, związane chociażby z wojną w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga. Mimo upływu czasu od ich zakończenia wiele kobiet wciąż nie otrzymało odpowiedniej pomocy psychologicznej i prawnej, a sprawcy przemocy nie zostali ukarani. Wiele ofiar wciąż nie wie, że może dochodzić sprawiedliwości.

W czasie podpisywania porozumienia wskazano, że kobiety i mężczyźni w czasie konfliktów narażeni są na odmienne typy przemocy. Kobiety są przeważnie wykorzystywane seksualnie oraz bite i zastraszane, mężczyźni natomiast wcielani są do grup zbrojnych bądź zabijani.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama