Przygotowania do Synodu o nowej ewangelizacji

Październikowe zgromadzenie synodalne o nowej ewangelizacji było tematem 7. posiedzenia 12. Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

Na jednodniowym spotkaniu 16 lutego w Watykanie zajęto się dokumentem roboczym Instrumentum laboris na 13. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, które odbędzie się od 7 do 28 października na temat: „Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary”. W dyskusji nad przygotowywanym tekstem skupiono się szczególnie na wniesionych do niego ostatnio uzupełnieniach – poinformowano w opublikowanym dziś komunikacie.

Dotyczą one takich kwestii, jak do kogo skierowana jest nowa ewangelizacja i jaka jest „tożsamość chrześcijanina w jego odniesieniu do Ewangelii i do Jezusa Chrystusa, który sam jest Ewangelią”. Wiele uwagi poświęcono zasadniczemu znaczeniu wiary w obecnej chwili dziejowej, naznaczonej jej kryzysem, „który jest także kryzysem jej przekazywania”. Mówiono o „nieskuteczności obecnej ewangelizacji”, także ze względu na pewne wpływy dzisiejszej kultury, które bardzo utrudniają przekazywanie wiary, będąc zarazem wyzwaniem dla poszczególnych wiernych i całego Kościoła.

W związku z tym podkreślono, że ogłoszenie Roku Wiary „będzie sprzyjającą okazją do pogłębienia otrzymanego od Boga daru wiary, by nim żyć i przekazywać go innym”. Wskazano, że pierwszym miejscem jej przekazywania jest rodzina. W życiu rodzinnym młodzi ludzie uczą się zarówno treści wiary chrześcijańskiej, jak jej praktykowania. „Niezastąpione działanie rodziny kontynuuje się w katechezie prowadzonej w instytucjach Kościoła, zwłaszcza w liturgii przez sakramenty i homilię, a także przez misje parafialne, pobożność ludową, ruchy i wspólnoty kościelne” – czytamy w komunikacie.

W spotkaniu Rady oprócz należących do niej kilkunastu kardynałów i biskupów z różnych krajów świata wzięli też udział zaproszeni goście. Byli to: relator generalny i sekretarz specjalny październikowego zgromadzenia synodalnego, odpowiednio kard. Donald William Wuerl z Waszyngtonu i abp Pierre-Marie Carré z Montpellier we Francji, oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Salvatore Fisichella.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama