Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej świętuje

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku obchodziła w sobotę swoje święto. To jedyna w kraju taka placówka akademicka. Powstała w 1999 roku, zajmuje się głównie działalnością dydaktyczną i wydawniczą.

Święto katedry przypada 12 lutego, w dzień poświęcony w Cerkwi trzem wielkim hierarchom: Bazylemu Wielkiemu, Janowi Złotoustemu, zwanemu też Chryzostomem, i Grzegorzowi Teologowi. Są oni patronami katedry.

W tym roku uroczystości przesunięto na sobotę. Okolicznościowemu nabożeństwu w prawosławnej katedrze Św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył kierownik katedry, zwierzchnik Cerkwi w Polsce, metropolita Sawa.

Metropolita Sawa podczas uroczystości powiedział, że prawosławna katedra teologii działa na białostockiej uczelni już od 13 lat, a władze uczelni wciąż nie utworzyły wydziału teologicznego (do którego miałaby też należeć działająca na uniwersytecie katedra teologii katolickiej - PAP). "Trzeba żałować, że kierownictwo uniwersytetu nie umie tego wykorzystać i nie powstał wydział teologiczny, który był w założeniu" - podkreślił.

Wyraził nadzieję, że wydział teologiczny, "specyficzny, na rubieżach Rzeczpospolitej, na granicy ze Wschodem" - jednak powstanie.

Międzywydziałowa Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oficjalnie rozpoczęła działalność w marcu 1999 roku. Uważana jest za kontynuatorkę naukowych badań teologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym przez Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Po II wojnie światowej teologia prawosławna od 1957 roku wykładana jest w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Warszawie istnieje także Prawosławne Wyższe Seminarium Duchowne.

Białostocka katedra współpracuje z placówkami naukowymi za granicą, m.in. w Grecji, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Obecnie ma sześciu pracowników dydaktycznych. Organizuje coroczne konferencje naukowe, kursy doskonalące dla nauczycieli religii prawosławnej, podyplomowe studium teologii prawosławnej. Jej pracownicy prowadzą też zajęcia na potrzeby innych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku.

Katedra organizuje ogólnopolską Olimpiadę Prawosławnej Wiedzy Religijnej oraz współorganizuje otwarte wykłady z cyklu "Wszechnica Kultury Prawosławnej", przybliżające tradycję i duchowość prawosławia, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Białegostoku.

Wydaje też własne czasopismo naukowe - "Elpis" (z greckiego - nadzieja), które jest kontynuacją czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, wydawanego przed wojną. Takie studium istniało przez 14 lat, do wybuchu II wojny światowej.

Jak powiedział w piątkowej rozmowie z PAP rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Jerzy Nikitorowicz, uczelni zależy, aby wydział teologiczny powstał. Jednak - jak podkreślił - wciąż brakuje samodzielnych pracowników naukowych, bez których wydział nie może działać. Dodał, że pracownicy obu katedr prowadzą zajęcia na różnych kierunkach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama