Rok Misji na Filipinach

Jest on związany z 80-leciem działalności w tym kraju Papieskich Dzieł Misyjnych.

Dziś sami Filipińczycy głoszą Ewangelię w różnych krajach świata i celem obecnej inicjatywy jest zdynamizowanie tego zaangażowania tak wśród duchowieństwa, jak i świeckich. Chodzi także o odnowę filipińskiego społeczeństwa w duchu wiary.

Rok Misji zainaugurowano w sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pasay w manilskiej aglomeracji. W programie przewidziano ponadto wielki „Festiwal misyjny”, który odbędzie się tam w kwietniu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg