Litwa: Rok bł. Jerzego Matulewicza

W Kościele na Litwie ogłoszono Rok bł. Jerzego Matulewicza. Uroczystość odbyła się wileńskiej katedrze gdzie w południe zgromadził się cały litewski episkopat.

Choć uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest na Litwie zwyczajnym dniem pracy do katedry licznie przybyli kapłani, siostry zakonne i wierni. Uroczystej Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski na Litwie abp Luigi Bonazzi. Z Wilna mówi ks. Jan Mikołaj Rokosz.

Aktualność życia i nauczania bł. Jerzego ukazał przed liturgią ks. Kestutis Brilius MIC. Na początku Mszy został odczytany dekret episkopatu Litwy ogłaszający Rok bł. Jerzego Matulewicza w całym Kościele litewskim. „Poprzez ten fakt, bł. Jerzy, ze względu na swą świętość i mądrość pasterską zostaje ukazany na Litwie jako szczególna inspiracja i patron nowej ewangelizacji, która jest ogromną potrzebą, szansą i nadzieją Kościoła w tym kraju”. Był to główny temat homilii, którą kard. Audrys Juozas Backis wygłosił podczas Mszy rozpoczynającej Rok bł. Jerzego.

Rok będzie obchodzony nie tylko w Kościele na Litwie, ale także w Zgromadzeniu Księży Marianów. W specjalnym liście z tej okazji przełożony generalny, ks. Andrzej Pakuła napisał: „Nie mamy wątpliwości, że w naszej historii bł. Jerzy spełnił rolę opatrznościową. Nie tylko uratował naszą wspólnotę od zagłady, ale dzięki osobistej świętości wniósł ożywiające inspiracje: autentyczne umiłowanie Chrystusa, ducha służby Kościołowi tam, gdzie jest największa potrzeba, poświęcenie się sprawie Bożej bez reszty. Wszystko w duchu Maryi i misterium Jej Niepokalanego Poczęcia”.

Jerzy Matulewicz urodził się na Litwie we wsi Lugine koło Mariampola w 1871 r. W dwudziestym roku życia wstąpił do seminarium w Kielcach. Potem studiował w Warszawie i Petersburgu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. We Fryburgu szwajcarskim uzyskał doktorat z teologii. Pracując w Warszawie rozwinął działalność społeczną, był duszpasterzem młodzieży i współtworzył chrześcijańską demokrację. W 1909 r. w konspiracji przed władzami carskimi wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów, które ocalił od zagłady i przyczynił się do jego rozwoju. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie przez dwa lata wizytatorem apostolskim na Litwie. Przyczynił się do poprawy relacji Litwy z Watykanem, organizując nową prowincję kościelną i przygotowując zawarcie konkordatu. Założył też dwa żeńskie instytuty zakonne: Zgromadzenie Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz Siostry Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP. Zmarł w Kownie w 1927 r.

Jan Paweł II beatyfikował ks. Jerzego Matulewicza 28 czerwca 1987 r. Bł. Jerzy uważany jest za patrona polsko-litewskiego pojednania, a także za szczególny wzór do naśladowania dla zakonników, biskupów i dyplomatów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama