Watykan nie kreuje partii politycznych

Arcybiskup Mario Toso, sekretarz Papieskiej Rady „Iutitia et Pax”, dystansuje się wobec sugestii, jakoby Watykan chciał utworzyć partię polityczną. Takie opinie pojawiły się po jego wcześniejszej wypowiedzi, w której rozważał on możliwość powstania we Włoszech ugrupowania inspirowanego wartościami chrześcijańskimi.

W wywiadzie dla włoskiego dziennika Messaggero bp Mario Toso przypomina jednak, że Kościół może tylko wspierać takie inicjatywy, ale nie jest jego zadaniem branie w nich czynnego udziału. „Zachęta do stworzenia partii o korzeniach katolickich jest odpowiedzią na potrzeby chwili obecnej – stwierdza sekretarz watykańskiej dykasterii. – Dotyczy to zarówno Włoch, jak i Europy. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z kryzysem życia politycznego, nie tylko na jego najwyższym szczeblu”.

Bp Toso dostrzega również osłabienie tożsamości religijnej i kulturowej chrześcijan. Jego zdaniem to właśnie sprawia, że wartości chrześcijańskie są coraz bardziej spychane na margines debaty publicznej. Sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” podkreśla z naciskiem, że celem jego inicjatyw nie jest bezpośrednie zaangażowanie Watykanu we włoską politykę. Krytykuje też tych, którzy sztucznie próbują przeciwstawić sobie Stolicę Apostolską i episkopat Włoch.

Niejako w odpowiedzi na apel bp. Toso włoskie „Forum osób i stowarzyszeń świata pracy wyrosłych na gruncie chrześcijańskim” ogłosiło specjalny manifest w tej sprawie. Sygnatariusze odezwy wzywają katolickie organizacje społeczne do współpracy na rzecz dobra wspólnego. Podkreślają też, że konieczna jest do tego „godziwa polityka i właściwe przygotowanie klasy rządzącej”. Wśród najpilniejszych zadań, jakie stoją przed nimi, manifest wymienia: większą integrację społeczną tak w obrębie Włoch, jak i w ramach Wspólnoty Europejskiej, redukcję długu publicznego, a także kosztów prowadzenia polityki.

Kolejne spotkanie forum przewidziane jest na jesień tego roku.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| WATYKAN

Reklama

Reklama