Benedykt XVI już w Chorwacji

Na znaczenie chrześcijańskiego dziedzictwa Chorwacji dla całej społeczności europejskiej oraz umocnienia życia rodzinnego dla budowy solidarnego społeczeństwa zwrócił uwagę papież w swym przemówieniu powitalnym na lotnisku „Pleso” w Zagrzebiu.

Benedykt XVI rozpoczął swoje przemówienie od pozdrowień w języku chorwackim. Następnie podkreślił „długie dzieje wierności”, łączącej Chorwację ze Stolicą Apostolską, świadczące o umiłowaniu przez Chorwatów Ewangelii i Kościoła. „Od samego początku naród wasz należy do Europy i wnosi do niej, w szczególny sposób wkład wartości duchowych i moralnych, które przez wieki ukształtowały życie codzienne oraz tożsamość osobistą i narodową jego dzieci” – stwierdził Ojciec Święty. Zauważył, iż w obliczu aktualnych wyzwań konieczne jest świadome świadectwo i przedsiębiorczy dynamizm, by wspierać podstawowe wartości moralne, tkwiące u podstaw życia społecznego i tożsamości Starego Kontynentu. „U progu pełnego włączenia Chorwacji do Unii Europejskiej minione i najnowsze dzieje waszego kraju mogą być powodem do refleksji dla wszystkich innych narodów kontynentu, pomagając każdemu z nich i całej wspólnocie w zachowaniu i ożywianiu bezcennego wspólnego dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich. Oby w ten sposób ten umiłowany naród, silny swoją bogatą tradycją, mógł przyczynić się do tego, żeby Unia Europejska w pełni doceniła takie bogactwo duchowe i kulturowe” – powiedział Benedykt XVI.


Ojciec Święty przypomniał, iż hasło jego wizyty brzmi „Razem w Chrystusie”, a jej głównym motywem jest I Narodowy Dzień Chorwackich Rodzin Katolickich. „Niech to ważne wydarzenie będzie okazją do ponownego zaproponowania wartości życia rodzinnego i dobra wspólnego, umocnienia jedności, ożywienia nadziei i prowadzenia do komunii z Bogiem – fundamentem braterskiego dzielenia się i solidarności społecznej” – stwierdził papież. W obliczu aktualnych wyzwań odwołał się do wstawiennictwa i pomocy błogosławionego Alojzego Stepinaca, heroicznego arcybiskupa Zagrzebia, męczennika beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1998r. „Niech Święty Józef, troskliwy Opiekun Odkupiciela i niebieski patron waszego narodu, wraz z Maryją Dziewicą, „Najwierniejszą Orędowniczką Chorwacji”, wypraszają wam dzisiaj i zawsze pokój i zbawienie” – powiedział znów po chorwacku Benedykt XVI.

Pełny tekst przemówienia Benedykta XVI

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama