Papież powołuje grupy studium tematów, które wyłonił Synod

Koordynacją grup zajmie się Sekretariat Generalny z zaangażowaniem odpowiednich dykasterii. Druga sesja Synodu zaplanowana jest na dni od 2 do 27 października, a jej rozpoczęcie poprzedzą dwudniowe rekolekcje (30 września – 1 października).

Sekretariat Generalny Synodu poinformował, że papież Franciszek ustalił terminy drugiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Sesja ta rozpocznie się w środę 2 października i potrwa do niedzieli 27 października 2024 r., kontynuując prace Synodu o synodalności na temat „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Tak jak to miało miejsce w październiku 2023 r., ta druga sesja będzie poprzedzona dwudniowymi rekolekcjami duchowymi, które odbędą się od 30 września do 1 października (uczestnicy przybędą 29 września).

Równolegle z komunikatem opublikowano również chirograf papieski, który ustanawia powołanie grup studium w celu pogłębienia niektórych tematów, wyłonionych podczas poprzedniej sesji. Grupy zostaną utworzone pomiędzy odpowiednimi dykasteriami Kurii Rzymskiej i Sekretariatem Generalnym Synodu, który będzie je koordynował.

Franciszek w chirografie poświęconym współpracy między dykasteriami Kurii Rzymskiej a Sekretariatem Synodu przypomina, że w konstytucji o Kurii Rzymskiej Praedicate Evangeliumstwierdza się, że „życie w komunii nadaje Kościołowi oblicze synodalności”. Ponadto potwierdza zadanie Sekretariatu Generalnego Synodu, który podlega bezpośrednio Papieżowi i który „wspiera i towarzyszy procesowi synodalnemu ustanawianemu co pewien czas”. W duchu synodalnym wspiera on relacje biskupów i Kościołów lokalnych między sobą w komunii z Biskupem Rzymu.  

Chirograf kończy się zaleceniem, aby „dykasterie Kurii Rzymskiej, zgodnie z ich właściwymi kompetencjami, współpracowały w działaniach Sekretariatu Generalnego Synodu, poprzez tworzenie grup studyjnych, które – stosując metodę synodalną – rozpoczną pogłębione studium niektórych tematów, wyłonionych podczas pierwszej sesji Synodu Biskupów. „Te grupy studyjne zostaną utworzone za obopólną zgodą kompetentnych dykasterii Kurii Rzymskiej i Sekretariatu Generalnego Synodu, któremu powierzono koordynację”.

Już w dokumencie „Przygotowania do października 2024” Sekretariatu Generalnego Synodu, opublikowanym 11 grudnia 2023 r., podkreślono, że następne zgromadzenie skupi się na tym, jak żyć synodalnością na wszystkich poziomach w Kościele. Teraz decyzja Papieża pokazuje jasno, że niektóre z najważniejszych tematów, które wyłoniły się ze słuchania Kościołów, wymagają konsekwentnego czasu na pogłębione studium teologiczne, kanonistyczne i duszpasterskie, zgodnie z modalnością synodalną oraz z udziałem ekspertów ze wszystkich kontynentów i dykasterii Kurii Rzymskiej zgodnie z ich kompetencjami. Obecnie podejmowane są decyzje, jakie grupy studyjne zostaną utworzone i dla jakich tematów. Raport podsumowujący przegłosowany pod koniec sesji w październiku ubiegłego roku wskazał niektóre z nich, takie jak aktualizacja niektórych norm kanonicznych, formacja wyświęconych szafarzy, relacje między biskupami a zakonami oraz badania teologiczne i duszpasterskie nad diakonatem.

Z tego, co można wywnioskować z dokumentu Sekretariatu Generalnego opublikowanego w grudniu i dzisiejszego papieskiego chirografu, wyniki prac grup studyjnych będą użytecznymi narzędziami do refleksji całego Kościoła, ale nie będą bezpośrednio przedmiotem dyskusji na następnej sesji Synodu. Sesja ta skupi się na synodalności jako takiej, która jest wyrazem komunii w życiu Kościoła. Wreszcie, warto zwrócić uwagę na rolę powierzoną Sekretariatowi Generalnemu Synodu pod przewodnictwem kardynała Mario Grecha, który będzie koordynował pracę z dykasteriami. Organ ten nie jest częścią Kurii Rzymskiej, ale jest również bezpośrednio podporządkowany Papieżowi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg