Europa potrzebuje Ewangelii

Przyjmując Boży plan zbawienia, narody mogą odnaleźć podstawy, aby budować cywilizację i społeczeństwo przepojone duchem pojednania i pokojowego współistnienia.

Aktualność „apostołów Słowian” Cyryla i Metodego przypomniał Papież, przyjmując delegacje Macedonii i Bułgarii.

W ich skład wchodzą zarówno przedstawiciele najwyższych władz obu krajów, jak też tamtejszych Kościołów prawosławnych i katolickiego. Przybyły one do Rzymu, jak co roku, z okazji uroczystości tych świętych, którą Cerkwie stosujące kalendarz juliański obchodzą jutro, 24 maja. Cyryl pochowany jest w rzymskiej bazylice św. Klemensa. Benedykt XVI przyjął najpierw delegację macedońską, na czele z prezydentem Gjorgje Iwanowem.

„Ci święci bracia posłani do ludów słowiańskich głosili Ewangelię wśród licznych trudności, ale zawsze wspierani niezłomną ufnością pokładaną w Panu – mówił Papież do Macedończyków. – Ożywiało ich gorące pragnienie, by dać ludziom poznać Chrystusową Ewangelię. Dlatego poświęcali się zapoznawaniu ich z doktryną chrześcijańską, zbierając ją w księgach pisanych w języku słowiańskim. Niewątpliwie było to wydarzenie decydujące dla wzrostu i rozwoju całej cywilizacji i kultury słowiańskiej. Świadectwo i nauczanie świętych Cyryla i Metodego są wciąż aktualne zarówno dla tych, którzy służą Ewangelii, jak i dla powołanych do kierowania losami narodów. Życie tych mężów oddane było całkowicie działalności apostolskiej. Boża intuicja, by orędzie Objawienia uczynić zrozumiałym i dostępnym dla ludzi, stała się przyczyną jedności dla różnych tradycji i kultur. Przyjmując Boży plan zbawienia, narody mogą odnaleźć podstawy, aby budować cywilizację i społeczeństwo przepojone duchem pojednania i pokojowego współistnienia. Niemożliwa jest rzeczywista jedność bez poszanowania godności każdej osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw. Chrystusowa Ewangelia, jak dobrze rozumieli święci Cyryl i Metody, może oświecić każde środowisko i wymiar doświadczenia człowieka, by uczynić je w pełni ludzkim”.

Papież spotkał się następnie z delegacją bułgarską, na czele z przewodniczącą parlamentu Cecką Caczewą Dangowską. Przyjmując przedstawicieli kraju należącego do Unii Europejskiej, podjął problematykę naszego kontynentu.

„Narodom europejskim, które otwierają się w tych latach na nowe perspektywy współpracy, ci dwaj wielcy święci przypominają, że ich jedność będzie silniejsza, jeśli oprze się na chrześcijańskich korzeniach – stwierdził Benedykt XVI w słowie skierowanym do Bułgarów. – W złożonych dziejach Europy chrześcijaństwo jest centralnym, znaczącym elementem. Wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę starego Kontynentu i splotła się nierozerwalnie z jego historią. I to do tego stopnia, że nie byłaby zrozumiała bez odniesienia do wydarzeń związanych najpierw z wielkim okresem ewangelizacji, a potem z długimi wiekami, w których chrześcijaństwo odgrywało coraz istotniejszą rolę. Ważne jest zatem, by Europa wzrastała również w wymiarze duchowym, idąc śladem swej najlepszej historii. Jedność kontynentu, której świadomość stopniowo dojrzewa i przybiera również kształt polityczny, stanowi perspektywę dającą wielką nadzieję. Europejczycy wezwani są do wysiłku, by stworzyć warunki głębokiej jedności i efektywnej współpracy między narodami. Aby budować nową Europę na trwałych podstawach, nie wystarczy odwołać się tylko do interesów gospodarczych. Trzeba raczej oprzeć się na autentycznych wartościach, które mają podstawę w powszechnym prawie moralnym, wpisanym w serce każdego człowieka”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama