Benedykt XVI: Szkoła modlitwy

Człowiek każdego czasu modli się, bo nie może obyć się bez pytania o sens swej egzystencji, który pozostaje niejasny i przygnębiający, jeśli nie powiąże się go z tajemnicą Boga i Jego planu świata.

Streszczenie katechezy Benedykta XVI odczytał ks. prałat Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej: „Dzisiejszą audiencją Ojciec Święty zainicjował nowy cykl katechez poświęconych modlitwie. Ich istotą jest modlitwa, której nauczył nas Chrystus i której ciągle uczy nas Kościół. W oparciu o Pismo Święte, tradycję Kościoła, wskazania przewodników duchowości, teksty liturgii jakby w szkole modlitwy będziemy uczyć się autentycznego ducha modlitwy i bliskości z Bogiem. Pierwszej lekcji swoim przykładem udziela nam sam Chrystus. Ewangelie mówią nam o Jego intymnym i ustawicznym dialogu z Ojcem, trwaniu w zjednoczeniu z Nim i wypełnianiu Jego woli.

Ojciec Święty przytoczył kilka przykładów modlitw znanych z czasów starożytnego Egiptu, Babilonii, Asyrii, Grecji, Imperium Rzymskiego będących świadectwem poszukiwania przez człowieka na przestrzeni dziejów relacji z transcendentną rzeczywistością. W myśli Sokratesa i Platona odnajdujemy modlitwy świadczące o pragnieniu poznania prawdziwego Boga, o potrzebie adoracji, wyrażenia czci i dziękczynienia. Marek Aureliusz przypominał rzymianom o konieczności modlitwy, dzięki której współpraca między boskim i ludzkim działaniem byłaby owocna. Potrzeba modlitwy odczuwana na przestrzeni historii wskazuje, że życie człowieka bez duchowego kontaktu z Bogiem prowadzi do zagubienia i poczucia bezsensu. Modlitwa jest świadectwem religijnego wymiaru życia ludzkiego i pragnienia Boga, wpisanych w serce każdego człowieka, które swój szczególny wymiar i pełnię znajdują w Starym i Nowym Testamencie. Prośmy na początku tych rozważań, by Bóg oświecił nasze umysły i serca, by nasza modlitewna łączność z nim stawała się coraz pełniejsza i trwałą. Prośmy: Panie, naucz nas się modlić.”

Zwracając się do Polaków Benedykt XVI powiedział: „Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Raz jeszcze pozdrawiam pielgrzymów, którzy wraz ze swymi pasterzami przybyli na beatyfikację mojego umiłowanego poprzednika na Stolicy Piotrowej bł. Jana Pawła II. Niech jego zawierzenie Matce Bożej zawarte w zawołaniu Totus Tuus będzie zachętą dla każdego z was i dla całego narodu polskiego, którego Maryja jest Królową. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

Wśród uczestników audiencji byli: abp Juliusz Janusz, nuncjusz apostolski na Węgrzech, ostatnio mianowany nuncjuszem apostolskim w Słowenii i delegatem apostolskim w Kosowie; pielgrzymi z parafii pw. Św. Trójcy z Chicago; grupa z parafii św. Antoniego z Nowej Soli; wierni z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Dzierżaw w diec. włocławskiej; pielgrzymi z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela z Zielonej Góry; przedstawiciele Instytutu Prymasa Wyszyńskiego; uczniowie zespołu szkolno-gimnazjalnego nr 2 im. Jana Pawła II z Kęt; uczniowie klas trzecich gimnazjum sióstr urszulanek z Rybnika; publiczne gimnazjum sióstr urszulanek Unii Rzymskiej z Wrocławia; dzieci wraz z opiekunami z przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu sióstr Bernardynek z Łodzi; grupa wojskowych seniorów z rodzinami z Wielkopolski; jak również pracownicy Urzędu Skarbowej z Pułtuska oraz wielu pielgrzymów indywidualnych.

Na następnych stronach publikujemy polskie tłumaczenie dzisiejszej katechezy papieskiej:

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama