Papieska audiencja dla Ekumenicznego Kolokwium Pawłowego

„Po czasie ran wywołanych podziałami wśród chrześcijan, trzeba odwrócić kurs i angażować się w budowanie jedności i braterstwa, a to zaczyna się od modlitwy, badań naukowych i wspólnej pracy” – mówił Papież do uczestników Ekumenicznego Kolokwium Pawłowego.

Poświęcone jest ono listom Apostoła Narodów i odbywa się w Rzymie przy bazylice św. Pawła. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich z całego świata.

Ojciec Święty wskazał na znaczenie listów Pawłowych dla życia chrześcijańskiego i kościelnego. Nawiązał do omawianego na obecnym kolokwium fragmentu Listu do Rzymian.

„Apostoł przekazuje nam przesłanie o fundamentalnym znaczeniu, które wciąż jest podstawą nie tylko do pogłębiania naszych studiów biblijnych, ale także do dalszego kultywowania dialogu ekumenicznego: Bóg nie zawodzi w swoich obietnicach zbawienia i realizuje je z cierpliwością, nawet w nieoczekiwany i zaskakujący sposób – mówił Ojciec Święty. – Ale podstawową pewnością jest to, że wierzący mogą polegać na Bożym miłosierdziu i obietnicach. Nawet w swojej słabości i w wielu zagrożeniach, które wystawiają na próbę ich wierę mogą liczyć, na mocy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, na skuteczną obietnicę Bożej łaski.“

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg