Papież przeżywa rekolekcje

„Światłość Chrystusa w sercu Kościoła – Jan Paweł II i teologia świętych” - tak rozważania wielkopostne dla papieża i jego współpracowników zatytułował rekolekcjonista o. François-Marie Léthel.

W związku z rekolekcjami od 13 do 19 marca nie będzie żadnych papieskich audiencji, w tym audiencji ogólnej w środę, 16 marca.

Zaproszony w tym roku do głoszenia rekolekcji dla papieża i jego współpracowników, ojciec François-Marie Léthel to karmelita bosy, wykładowca Papieskiego Fakultetu Teologicznego Teresianum i sekretarz Papieskiej Akademii Teologicznej.

Rekolekcje związane są ze zbliżającą się beatyfikacją papieża Polaka, 1 maja br., i jako takie nie mają precedensu w historii Kościoła. Mówi o tym wyraźnie inauguracyjne rozważanie, które francuski karmelita wygłosił w niedzielę wieczorem, zatytułowane „Beatyfikacja Jana Pawła II w świetle Zmartwychwstałego Chrystusa, Światłości świata, oświetlającej naszą drogę do świętości”.

Pozostałych szesnaście rozważań dotyczyć będzie zarówno postaci Jana Pawła II, jego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i pobożności maryjnej oraz dokumentów, jak również świętych i błogosławionych, których ogłosił on w czasie swego długiego pontyfikatu.

Rekolekcje watykańskie rozpoczęły się w niedzielę o godz. 18.00 w kaplicy „Redemptoris Mater” Pałacu Apostolskiego odmówieniem nieszporów. Po pierwszym rozważaniu przewidziano czas na adorację eucharystyczną.

W dni powszednie rekolekcje rozpoczną się odmówieniem porannej liturgii godzin o godz. 9.00, po czym nastąpi rozważanie. O 10.15 przewidziano południową liturgię godzin i drugie rozważanie. Natomiast trzecie rozważanie rozpocznie się o godz. 17 a następnie zgromadzeni odmówią nieszpory i podobnie jak w pozostałe dni będzie miała miejsce adoracja eucharystyczna.

Ojciec Léthel w książeczce przygotowanej przez Prefekturę Domu Papieskiego podkreśla, że podjęta przez niego tematyka ma dopomóc w przygotowaniu duchowym do beatyfikacji Jana Pawła II. Przypomina, że Ojciec Święty był jednocześnie duszpasterzem, misjonarzem, mistykiem i poetą. Ukształtowany w szkole świętych dał Kościołowi nowe spojrzenie na świętych, uważanych nie tylko za wzory doskonałości chrześcijańskiej, ale także za najlepszych teologów w sensie poznania Boga, nawet jeśli nie odbyli formalnych studiów teologicznych. Linię tę kontynuuje Benedykt XVI.

Papieski rekolekcjonista podkreśla, że pośród postaci świętych pragnie wskazać na dwoje, szczególnie bliskich Janowi Pawłowi II: św. Ludwika Marię Grignion de Montfort, od którego papież Wojtyła zaczerpnął motto swego pontyfikatu: „Totus Tuus” oraz św. Teresę z Lisieux, doktor scientia amoris – wiedzy miłości. Inni święci, których pragnie ukazać to teolog Krzyża, św. Anzelm oraz teolog światła Chrystusa – św. Tomasz z Akwinu. Kolejne dwie święte, będące przewodniczkami papieskich rekolekcji to św. Katarzyna ze Sieny, dążąca do reformy Kościoła głęboko zranionego grzechami swych członków oraz Joanna d’Arc.

Rekolekcje zakończą się w sobotę 19 bm., czyli w uroczystość św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego i dniu imienin Josepha Ratzingera.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg