Kościół musi bronić życia ludzkiego

„Kościół katolicki jest zobowiązany do jednoznacznej obrony życia ludzkiego, na każdym jego etapie od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – stwierdził Benedykt XVI przyjmując dzisiaj nowego ambasadora Korei Południowej. Dyplomata złożył dziś na ręce papieża listy uwierzytelniające.

W swoim przemówieniu Benedykt XVI podkreślił, iż Kościół odgrywa rolę publiczną, która nie wyczerpuje się w działalności opiekuńczej lub edukacyjnej. To rola, która obejmuje głoszenie prawd Ewangelii, nieustannie wzywających nas do spoglądania poza wąski pragmatyzm i interesy partykularne, wpływające tak często na decyzje polityczne. Papież podkreślił konieczność uznania ciążących na nas obowiązków obrony godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. „Wymaga to od nas jednoznacznego zaangażowania w obronę życia ludzkiego na każdym jego etapie, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, krzewienia stabilnego życia rodzinnego, zgodnie z normami prawa naturalnego i budowanie pokoju i sprawiedliwości tam, gdzie jest konflikt” – stwierdził Ojciec Święty.

Odnosząc się do wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym Benedykt XVI wskazał na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na podstawy etyczne życia ekonomicznego. Przestrzegł przed wykluczanie uboższych warstw społeczeństwa z należnego im udziału w dobrobycie narodu. Przypomniał, iż przeżywany w minionych latach kryzys gospodarczy spowodował narastanie problemu, ale zwrócił również uwagę na potrzebę odnowienia etycznych podstaw wszelkiej działalności politycznej i gospodarczej. „Pragnę zachęcić pański rząd, by troszczył się o zapewnienie sprawiedliwości społecznej i troszczył się, aby dobro wspólne wzrastało wraz dobrobytem materialnym” – powiedział papież.

Benedykt XVI wyraził się z uznaniem o wkładzie lokalnego Kościoła w formację moralną i duchową młodego pokolenia Koreańczyków, zwłaszcza dzięki sieci placówek edukacyjnych i wychowawczych. Wskazał na jego zaangażowanie w dziedzinie dialogu międzyreligijnego, prowadzącego do większej spójności społecznej oraz pracę charytatywną na rzecz najuboższych, zwłaszcza migrantów. „W ten sposób Kościół lokalny pomaga w krzewieniu wartości braterstwa i solidarności” – zaznaczył papież.

Mówiąc o roli Republiki Korei na arenie międzynarodowej Ojciec Święty wskazał na wysiłek władz w Seulu na rzecz krzewienia pokoju i stabilności na półwyspie koreańskim oraz bezpieczeństwa i integracji gospodarczej całego regionu. Podkreślił, iż Stolica Apostolska pragnie budować w tym regionie, podobnie jak ma to miejsce w innych częściach świata „cywilizację miłości”. Zachęcił, by katolicy świeccy Korei, nadal budowali swe życie i dobrobyt narodu troszcząc się o ubogich i uciskanych, gotowi przebaczać wrogom i prześladowcom, dając świadectwo przykładnej sprawiedliwości, prawdomówności i solidarności w miejscach pracy oraz przez swą obecnością w życiu publicznym.

Nowy ambasador Republiki Korei przy Stolicy Apostolskiej, Han Hong-soon jest z zawodu profesorem ekonomii. Ma 63 lata, jest żonaty i ma troje dzieci. W latach 1984-2010 był członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich, trzykrotnie (w latach 1987,1998, 2008) był audytorem Synodu Biskupów, wielokrotnie reprezentował Stolicę Apostolską na forum międzynarodowym. W latach 2006-2010 był przewodniczącym Rady Apostolstwa Katolików Świeckich Korei. Jest też członkiem Międzynarodowego Kolegium Rewizorów Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg