Papież przyjął Kapitanów Regentów Republiki San Marino

San Marino zostało uznane za niepodległe przez Państwo Kościelne w 1291 r.

Papież Franciszek przyjął na audiencji Kapitanów Regentów Republiki San Marino. Alessandro Mancini i Grazia Zafferani od tego roku piastują stanowisko, które odpowiada funkcji głowy państwa. Kapitanowie wybierani są na sześciomiesięczne kadencje przez Wielką Radę Generalną. Po audiencji u Ojca Świętego spotkali się oni z szefem papieskiej dyplomacji, abp Paulem Gallagherem.

Przypomnieli historyczne relacje łączące Stolicę Apostolską z Republiką San Marino oraz wieloletnią współpracę obu państw. San Marino zostało uznane za niepodległe właśnie przez Państwo Kościelne w 1291 r. Kapitanowie podkreślili wkład Kościoła w budowę społeczeństwa tego kraju. Rozmowy dotyczyły także zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa. Na koniec poruszone zostały kwestie międzynarodowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania obu państw w kontekście europejskim.

San Marino jest jednym z najmniejszych państw świata, mniejsze od niego są jedynie: Watykan, Monako, Nauru i Tuvalu. Władzę ustawodawczą w kraju sprawuje wyłaniana w wyborach powszechnych Wielka Rada Generalna złożona z 60 członków. Jej kadencja trwa pięć lat. Co sześć miesięcy rada mianuje pełniących głowę państwa konsulów, zwanych także Kapitanami Regentami. Z kolei władza wykonawcza znajduje się w rękach Kongresu Stanu złożonego z 10 sekretarzy (ministrów) i Rad Zamków zajmujących się poszczególnymi dziedzinami gospodarki.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama