Prawo do życia - podstawowym prawem człowieka

Wielką owacją i chóralnym „Dziękujemy! Dziękujemy!" przyjęło papieską homilię o wartości i godności życia ludzkiego 200 tysięcy wiernych z całej Polski zgromadzonych 4 czerwca br. w centrum Kalisza.

Po przylocie do Kalisza Papież najpierw odwiedził znajdujące się w tym mieście sanktuarium świętego Józefa. Przez kilkanaście minut modlił się przed obrazem Świętej Rodziny, znanym również jako obraz św. Józefa Kaliskiego. Jest to jedyny koronowany wizerunek tego Świętego na świecie. Na ołtarzu przed obrazem Ojciec Święty złożył bukiet białych róż.

We Mszy Świętej, której przewodniczył Jan Paweł II, uczestniczyli min. byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy co roku pielgrzymują do kaliskiego sanktuarium, obecni byli przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Witając Papieża biskup kaliski Stanisław Napierała powiedział, że mieszkańcy tej ziemi, „prości ludzie pracy, wielcy święci i bohaterowie, wszyscy w swoich dziejach kierowali się jakoś ku temu momentowi w nim dziś osiągają głęboki sens".

Podstawową myślą homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego było skierowane, nie tylko do ludzi wierzących, wezwanie do solidarności z życiem. Przypominając często przez siebie odmawianą modlitwę do św. Józefa, ukazał go jako opiekuna kapłanów i całego Kościoła. Nazwał go „wielkim rzecznikiem sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci".

Przypominając piąte przy-kazanie Dekalogu - „nie zabijaj" - zaznaczył, że jest ono wpisane w sumienie każdego człowieka. Stosunek do życia uznał za miarę cywilizacji, a obronę życia nienarodzonych przez Kościół określił jako konsekwencję jego misji. Dziękował wszystkim obrońcom życia, wymieniając Federację Ruchów Obrony Życia, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Mówiąc o rodzinie podkreślił, że winna ona być wspólnotą życia i miłości, która w szczególny sposób zobowiązana jest do służby życiu.

Po Mszy św. Papież pozdrowił byłych więźniów Dachau, wśród nich trzech obecnych w Kaliszu biskupów: abp. Adama Kozłowieckiego z Zambii, abp. Kazimierza Majdańskiego i bp. Ignacego Jeża. Mówił również o Żydach, którzy podczas ostatniej wojny „ponieśli straszliwą ofiarę". Podkreślił, że „Żydzi to lud, który żył i pozostał z nami”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama