Franciszek odwiedził Loreto i podpisał adhortację „Christus vivit”

Dziś, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty odwiedził sanktuarium w Loreto i podpisał tam swoją czwartą adhortację apostolską – Christus vivit - podsumowującą ubiegłoroczne XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Papież spotkał się przy tej okazji z wieloma grupami wiernych. Była to jego 23. podróż apostolska na terenie Włoch.

O godz. 9. 20 Ojciec Święty przybył do sanktuarium w Loreto. Udał się do Świętego Domku i dłuższą chwilę pozostał na milczącej modlitwie w przed figurą Matki Bożej. Następnie o 9.40 rozpoczął sprawowanie Eucharystii. Jest pierwszym papieżem, który odprawił Mszę św. w obrębie Świętego Domku, a nie jak jego poprzednicy, na zewnątrz bazyliki. Franciszek celebrował sam, a obecni biskupi i kapłani przyjęli Komunię św. podobnie jak czynią to wierni świeccy podczas każdej Eucharystii. Po zakończeniu celebracji Ojciec Święty podpisał na ołtarzu pod figurą Matki Bożej posynodalną adhortację apostolską Christus vivit, podsumowującą ubiegłoroczne XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Miało ono miejsce w dniach 3-28 października 2018 r. w Watykanie.

Następnie Franciszek spotkał się w zakrystii z posługującą w sanktuarium wspólnotą kapucynów, kapłanami i biskupami, w tym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, kard. Gualtiero Bassettim. Pozdrowił także mniszki prowadzące życie kontemplacyjne i pozostałe zakonnice. Spotkał się z przedstawicielami młodzieży, rodzin i wiernych świeckich. Pozdrowił też zgromadzonych w bazylice chorych, w tym grupę głuchoniemych.

Witając papieża na dziedzińcu sanktuarium arcybiskup Fabio Dal Cin zaznaczył, że na spotkanie przybyli wierni, kapłani, zakonnicy z Loreto i diecezji regionu Marche, z ich biskupami, przedstawiciele różnych miast i narodów. Dodał, że obecni są zarówno wierzący jak i niewierzący, którzy chcą budować pokój, a przede wszystkim chorzy, pragnący wyjednać dla siebie uzdrowienie duchowe i fizyczne. Do Loreto przybyły też rodziny, w tym te, które ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi oraz młodzież, która na wzór Maryi chce przyjąć Boży plan w swoim życiu. Arcybiskup Dal Cin podziękował Franciszkowi, że wybrał właśnie sanktuarium loretańskie jako miejsce podpisania posynodalnej adhortacji apostolskiej, skierowanej do młodych z całego świata.

Ojciec Święty nawiązując do dzisiejszej uroczystości Zwiastowania Pańskiego i obecnej w Loreto relikwii Domku Matki Bożej przypomniał, że do tej "oazy milczenia i pobożności" przybywa wiele osób z Włoch i całego świata, by zaczerpnąć siły i nadziei, szczególnie ludzie młodzi, rodziny i chorzy.

Podkreślił, że Święty Domek jest "domem młodzieży", ponieważ tutaj Dziewica Maryja, młoda dziewczyna pełna łaski, nadal przemawia do nowych pokoleń, towarzysząc każdemu w poszukiwaniu swego powołania i dlatego w tym właśnie miejscu postanowił podpisać adhortację apostolską, będącą podsumowaniem ubiegłorocznego Synodu poświęconego ludziom młodym. Nosi ona tytuł „Christus vivit - Chrystus żyje”.

Franciszek zwrócił uwagę na trzy elementy Zwiastowania: pierwszy - "słuchanie Słowa - planu Boga", drugi - "rozeznanie" i trzeci - "decyzja".

Mówiąc o "słuchaniu Słowa - planu Boga" papież zwrócił uwagę, że Bóg zawsze podejmuje inicjatywę powołania, by Go naśladować. "Trzeba być gotowym i chętnym do słuchania i przyjmowania głosu Boga, którego nie da się rozpoznać w hałasie i wzburzeniu. Jego planu dotyczącego naszego życia osobistego i społecznego nie dostrzega się pozostając na powierzchni, ale schodząc na głębszy poziom, gdzie działają siły moralne i duchowe". Dodał, że: "Maryja zachęca młodych, aby tam zstąpili i dostosowali się do działania Boga".

Odnosząc się do "rozeznania" stwierdził, że jest to postawa właściwa uczniowi, czyli, że każda ludzka współpraca z bezinteresowną inicjatywą Boga musi opierać się na pogłębianiu swoich zdolności i postaw, wraz ze świadomością, że Bóg zawsze daje, działa. "Podobnie ubóstwo i małość tych, których Pan wzywa do pójścia za Nim drogą Ewangelii, przemienia się w bogactwo ukazania się Pana i w moc Wszechmogącego" - powiedział papież.

Mówiąc o trzecim etapie "decyzji" charakteryzującym każde powołanie chrześcijańskie Franciszek zwrócił uwagę, że polega on na oddaniu Bogu całego swego życia. "Jest to `tak` pełne ufności i całkowitej dyspozycyjności względem woli Boga. Maryja jest wzorem wszelkiego powołania i inspiratorką każdego duszpasterstwa powołaniowego: ludzie młodzi, którzy poszukują lub zastanawiają się nad swoją przyszłością, mogą znaleźć w Maryi Tę, która pomaga im rozeznać plan Boga dotyczący ich życia i siłę, aby się na ten plan zgodzić" - mówił papież.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama