Zadania komisji Ecclesia Dei przejmuje Kongregacja Nauki Wiary

Ojciec Święty zlikwidował Papieską Komisję Ecclesia Dei, która zajmowała się dialogiem z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X oraz wiernymi i zgromadzeniami życia konsekrowanego, sprawującymi liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Zadania Komisji przejmuje w całości Kongregacja Nauki Wiary.

W ogłoszonym dziś Motu Proprio Franciszek przypomina, że Komisja ta została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1988 r., aby ułatwić zachowanie pełnej jedności kościelnej kapłanom, seminarzystom oraz wspólnotom zakonnym, związanym z Bractwem założonym przez abp. Marcela Lefebvrea.

W 2007 r. Benedykt XVI rozciągnął kompetencje Komisji na zgromadzenia zakonne przywiązane do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i żyjące według dawnych tradycji życia konsekrowanego. Dwa lata później ten sam Papież zreorganizował tę komisję dostosowując ją do nowej sytuacji, po zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych bez papieskiego upoważnienia przez abp. Lefebvra. Związał ją również z Kongregacją Nauki Wiary, mając na względzie, że odtąd kwestie, którymi miała się zajmować, miały charakter przede wszystkim doktrynalny. W ubiegłym roku Kongregacja Nauki Wiary wystąpiła z wnioskiem przyjętym przez Papieża, by dialog z Bractwem św. Piusa X był prowadzony bezpośrednio przez tę dykasterię.

Uzasadniając swą decyzję o likwidacji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei Papież zauważa, że zmieniły się warunki, w których ustanowił ją św. Jan Paweł II. Ponadto ustabilizowały się zarówno życie, jak i liczba zgromadzeń zakonnych, które sprawują liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Franciszek pragnie także, aby we wspólnocie kościelnej wzrastała świadomość, że zadania i kwestie, którymi zajmowała się Komisja mają charakter głównie doktrynalny.

***

To niejedyna dzisiaj zmiana w strukturach watykańskich. Papież Franciszek podjął decyzję, na mocy której Chór papieski został włączony w struktury Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych. Do tej pory stanowił on część Prefektury Domu Papieskiego, ale posiadał własną administrację podporządkowaną podstawowemu celowi działania jaki stanowi uświetnianie liturgii z udziałem papieża.

Odpowiedzialność za Chór papieski Ojciec Święty powierzył ks. Guido Mariniemu, mistrzowi papieskich celebracji liturgicznych. Będzie on kierował jego działalnością w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, duchowej, artystycznej oraz edukacyjnej tak, aby mógł realizować podstawowy cel muzyki kościelnej, jakim jest oddawanie chwały Bogu oraz uświęcanie wiernych. Decyzja została podjęta w duchu zaleceń Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji Sacrosanctum Concilium przypisuje chórowi rolę posługi liturgicznej. Powinna być ona wykonywana ze szczerą pobożnością oraz we właściwym porządku odpowiadającym tej wzniosłej posłudze, jakiej Lud Boży słusznie od niej oczekuje.

W opublikowanym dziś Motu proprio Franciszek stwierdza, że nowe usytuowanie chóru jest jak najbardziej naturalne, ponieważ Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych jest właściwym miejscem wyrazu różnych posług związanych z liturgią. Zapewni on jednocześnie ochronę oraz promocję cennego dziedzictwa artystyczno-muzycznego, tworzonego na przestrzeni wieków przez chór podczas uroczystych liturgii papieskich. Troskę o sprawy ekonomiczne związane z działalnością chóru Papież powierzył ks. Guido Pozzo.

Oba wspomniane Motu proprio, podpisane dwa dni temu, dziś zostały opublikowane.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama