Papieska intencja na listopad

„Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii”.

O różnorodności kultur, religii i tradycji Azji oraz potrzebie dialogu międzyreligijnego na tym kontynencie, na którym Kościół jest mniejszością, mówił Papież Franciszek w krótkim filmiku promującym jego modlitewne intencje. Nawiązał przy tym wprost do sformułowań zawartych w posynodalnej adhortacji apostolskiej jego poprzednika Jana Pawła II „Ecclesia in Asia”. W listopadzie mamy prosić, „aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii”.

„Tym, co robi na mnie w Azji największe wrażenie, jest różnorodność jej ludów, które są dziedzicami starożytnych kultur, religii i tradycji. Na tym kontynencie, gdzie Kościół jest mniejszością, wyzwanie jest pasjonujące. Musimy promować dialog między religiami i kulturami. Dialog jest istotną częścią misji Kościoła w Azji. Prośmy za chrześcijan Azji, aby przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii”.

O papieskim apelu o modlitwę w intencji Azji Radio Watykańskie rozmawiało z kard. Oswaldem Graciasem. Przewodniczący Konferencji Biskupów Indii stoi zarazem na czele federacji azjatyckich episkopatów. Zauważył on, że dialog chrześcijaństwa z innymi religiami jest tam bardzo trudny, bo religie azjatyckie radykalnie różnią się między sobą i w każdym przypadku ten dialog musi wyglądać inaczej. Ponadto, choć sam Jezus narodził się w Azji, Azjaci uważają chrześcijaństwo za religię, która jest im obca. Zdaniem arcybiskupa Bombaju jest to silne zakorzenione uprzedzenie, które jednak powoli udaje się przezwyciężać. Pomaga w tym świadectwo uczniów Chrystusa – mówi kard. Gracias.

„Kościół musi być w Azji obliczem Chrystusa, musi być uobecnieniem miłości, współczucia, bliskości względem ubogich, musi być obecny na peryferiach. Ważne jest otwarcie Kościoła na wszystkich, również na tych, którzy nie są chrześcijanami, aby pokazać, że wszyscy stanowimy jedną rodzinę. Taki Kościół, choć mniejszościowy, może mieć wielki wpływ na mieszkańców Azji. Na tym kontynencie jest wiele problemów i napięć, również między religiami. Kościół może być mostem. Ważne jest jednak, byśmy dawali chrześcijańskie świadectwo i nigdy nie pozwolili, by przygasła w nas nadzieja i ufność, że Chrystus, że Bóg jest z nami”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama