Bp Botero: Kościół pomaga w dialogu

Jednym z wielkich problemów, przed którymi stoi Kościół w Kolumbii i tamtejsze społeczeństwo, jest handel narkotykami i towarzysząca mu przemoc. W czasie pielgrzymki do tego kraju (w sobotę 9.09.) Papież odwiedzi Medellín, miasto, gdzie proceder ten przybiera szczególne rozmiary.

W czasie pielgrzymki do tego kraju Papież odwiedzi Medellín, miasto, gdzie proceder ten przybiera szczególne rozmiary. W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu biskup pomocniczy tamtejszej diecezji Elkin Fernando Álvarez Botero mówił o wkładzie Kościoła w zwalczanie tej plagi.

„Czynimy to przede wszystkim przez działania podejmowane w parafiach. W dzielnicach, gdzie koncentruje się związana z handlem narkotykami przemoc, obecne jest poprzez różne programy prowadzące do pojednania, szczególnie wśród młodych, duszpasterstwo społeczne. Jego praca kieruje się szczególnie do młodych, którzy są w tej sytuacji najbardziej narażeni. Kościół nade wszystko pomaga w nawiązaniu dialogu, proponując inny styl życia, który jest dla nich lepszy. Na przykład w niektórych parafiach proboszcz może zwołać młodych, którzy należą do walczących ze sobą grup, aby zachęcić ich do dialogu i do nie używania przemocy. Na tym polu mamy wiele doświadczeń, organizując spotkania między grupami, które przez długi czas się zwalczały: Kościół ułatwia właśnie taki dialog”.

Bp Botero mówił także o działalności tamtejszego Kościoła na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych sytuacjach. Między innymi prowadzony jest dom dla dzieci, które nie mają dachu nad głową, gdzie daje się im dobre wychowanie ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Dzięki temu odciąga się je od wchodzenia w grupy przestępcze, a kieruje w stronę miłości i pojednania.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama