Wyniki 5. etapu: zadania młodości, projekt życia, powołanieW piątej turze wzięło udział 79 osób.

Plik z wynikami można pobrać TUTAJ (.xls) lub TUTAJ (.doc).

W środę (25 XI) w południe spośród osób, które uzyskały maksymalną ilość punktów rozlosujemy nagrody.

Oczywiście zapraszamy do dalszego udziału w konkursie także te osoby, które z jakiegoś powodu w poprzedniej(-ich) nie uczestniczyły.

Krótki komentarz do pytań:

W pierwszym pytaniu pełna odpowiedź uwzględniała trzy elementy:

- Bóg, który jest Miłością, jako podstawa życia
- perspektywa wieczności
- życie w zgodzie z moralnością

Odpowiedź, która nie uwzględniała jednego z elementów uznawana była za niepełną, z jednym wyjątkiem. Bardzo sugestywny okazał się następujący fragment listu:

„Jeżeli więc pragniesz, drogi Bracie lub Siostro, rozmawiać z Chrystusem w całej prawdzie Jego świadectwa, musisz z jednej strony „umiłować świat” — „tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”— a równocześnie musisz zdobyć się na dystans wewnętrzny w stosunku do tej całej bogatej i pasjonującej rzeczywistości, jaką jest „świat”. Musisz się zdobyć na pytanie o życie wieczne. Albowiem „przemija postać tego świata”24. I każdy z nas jest poddany jego przemijaniu. Człowiek rodzi się z perspektywą dnia swojej śmierci w wymiarze świata widzialnego. Równocześnie — człowiek, którego wewnętrzną racją bytu jest, aby przerastał siebie, nosi w sobie także to wszystko, czym przerasta świat.”

Jak już kiedyś stwierdziliśmy, nie jest celem konkursu sprawdzanie zdolności zgadywania, który fragment miał na myśli układający pytanie, zatem odpowiedź z tego fragmentu również była uznawana za pełną, pod warunkiem, że faktycznie była pełna, tzn. mówiła o umiłowaniu świata, dystansie do niego i pytaniu o życie wieczne.

Drugie, trzecie i piąte pytanie nie powinny budzić wątpliwości, nie było nowości w stosunku do podanych wcześniej odpowiedzi.

W czwartym pytaniu istotne było uwzględnienie samowychowania, jako tego czynnika, który Jan Paweł II uznał za kluczowy. W odpowiedziach podano jako drugi czynnik formujący pracę, ale uznawaliśmy także, jako uzasadnione tekstem, odpowiedzi wskazujące na znaczenie dziedzictwa, kontaktu z ludźmi czy przyrodą.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg