Odpis 1% podatku

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia przekazanie 1% kwoty podatku obliczonego za dochody osiągnięte w 2006r.

Zebrane pieniądze zasilą fundusz stypendialny dla uzdolnionej i niezasobnej młodzieży z małych miast i wsi. Obecnie pomagamy 1750 uczniom i studentom z całej Polski. W ten sposób budujemy „żywy pomnik” Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. W ubiegłym roku (tj.2006) z tytułu wpłat 1% wpłynęło na nasze konto blisko 180 tys. zł, co pozwoliło na sfinansowanie 60 rocznych stypendiów.

Przyłącz się do naszego budowania! Przekaż 1% podatku za rok 2007!

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Nr konta: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
KRS: 0000150776

Jak przekazać 1% podatku?

1.
Najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT -36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%.

Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.

2. Obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto organizacji. Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty - w wysokości obliczonego 1% podatku - na konto wybranej przez nas organizacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego.

3. Urząd Skarbowy zwróci nam odliczony 1% w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku lub uzna za prawidłowe pomniejszenie podatku do wpłaty.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg