Habemus Papam

List do diecezjan z okazji wyboru Karola Wojtyły na papieża

Drodzy Diecezjanie!
Wraz z całym Kościołem Powszechnym przeżywamy ogromną radość. Wszyscy cieszymy się, że mamy Najwyższego Pasterza, który przybrał Imię Jana Pawła II. Radość nasza jest tym większa, że nowym papieżem wybrano dobrze nam znanego kardynała Karola Wojtyłę z Krakowa. Był on metropolitą krakowskim, z diecezją katowicką łączyły Go serdeczne więzy przyjaźni i współpracy. Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jest niewątpliwie szczytowym wydarzeniem w dziejach Kościoła w Polsce oraz stanowi ukoronowanie tysiąclecia chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. Świat określił wybór nie-Włocha na papieża jako wydarzenie rewolucyjne, a my powiemy, że to słuszny powrót do starodawnej tradycji, który sprawi, że Kościół tym żywiej złączy się z dziejami naszego narodu i narodów całego świata.
Kardynał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski miał liczne, stałe i okazyjne kontakty z diecezją katowicką. Przyczyniało się do tego istnienie w Krakowie Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które Kardynał darzył szczerą życzliwością. Ponadto z wielką uwagą śledził obrady i uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej. Żywo interesował się sprawą budownictwa sakralnego w naszej diecezji a także losem robotników na Śląsku, czego wyrazem były Jego kazania, głoszone od kilkunastu lat do setek tysięcy pielgrzymów w czasie słynnej, majowej pielgrzymki mężczyzn diecezji katowickiej do Matki Boskiej Piekarskiej. Przemówienia piekarskie kardynała Karola Wojtyły zachowaliśmy żywo w pamięci, ponieważ były nie tylko obroną wiary przed ateizmem ale także zmaganiem o dobro człowieka. Stały się one dla nas znakiem współczesnych czasów. W pełni docenimy je z dalszej perspektywy historycznej, ale już teraz stanowią przejaw wielkiej aktualizacji ewangelicznych żądań Chrystusa* Echa piekarskich wystąpień kardynała Wojtyły rozlegały się nie tylko w naszej diecezji lecz także w całej Polsce i na całym świecie. Obecnie działalność kardynała Karola Wojtyły, rozszerzona zrządzeniem Opatrzności Bożej będzie miała znaczenie dla całej ludzkości.
Niedawno metropolita krakowski odprawił w Katowicach pogrzeb zmarłego śp. księdza biskupa Juliusza Bieńka, który przed kilku tygodniami odwiedził mnie po chorobie.
Wszyscy przypominamy sobie ogromną skromność i prostotę księdza kardynała. Pamiętamy Jego uśmiech, pogodę ducha i ujmujący sposób bycia, co tak bardzo ułatwiało mu nawiązywanie kontaktów z ludźmi.
Wyrażając radość z tego, że nowym papieżem został Polak, życzymy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pontyfikatu szczęśliwego dla Kościoła i świata. Życzymy, aby przyjmując imię swoich poprzedników, kontynuował rozpoczęte przez nich dzieło soborowej odnowy Kościoła. Niech za łaską Bożą nowy papież kieruje Kościołem jak najdłużej dla dobra całej ludzkości. Oby Duch Święty prowadził nowego Ojca Świętego! Niech Go wspiera łaska Boża i skuteczne orędownictwo Matki Boskiej Piekarskiej, którą tak bardzo czcił i kochał.
Z całego serca zachęcam wszystkich diecezjan: kapłanów, siostry zakonne, katolików świeckich, młodzież i dzieci do gorącej modlitwy w intencji nowego Papieża. Niech modlitwy całej katolickiej Polski, w tym diecezji katowickiej wesprą skuteczną pomocą Ojca św. Jana Pawła II.
Na wiadomość o wyborze Ojca św. Jana Pawła II nadałem telegram gratulacyjny następującej treści:
„Wierni i kapłani diecezji katowickiej składają Waszej Świątobliwości hołdy czci i oddania. Modlimy się o długi, szczęśliwy dla Kościoła i całej ludzkości pontyfikat. Zanosimy do Boga nasze prośby przez wstawiennictwo Maryi Piekarskiej.
Od kilkunastu lat Wasza Świątobliwość, jako metropolita krakowski, głosił w Piekarach niezapomniane kazania. Żywimy głęboką nadzieję, że choć raz będziemy mogli gościć i słuchać na wzgórzu piekarskim papieża Jana Pawła II”

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg