Kard. Grocholewski: W Watykanie nie ma polskiego lobby

„Pomyłką są twierdzenia jakoby w Watykanie istniała polska grupa wpływu - twierdzi w wypowiedzi dla dziennika "Il Messaggero" kardynał Zenon Grocholewski. Wypowiedź przytoczyło Radio Watykańskie.

Prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego jest znany ze swej kompetencji w dziedzinie prawa kanonicznego. Od 1972 roku pracuje w Kurii Rzymskiej. Zdaniem kardynała Grocholewskiego zwiększenie liczby Polaków pracujących dla Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II jest naturalną konsekwencją wyboru dokonanego na konklawe 16 października 1978 roku.

W okresie obecnego pontyfikatu znaczna część tekstów jest redagowana przez papieża po polsku. Do Watykanu dociera też sporo korespondencji w języku polskim i to nie tylko znad Wisły – zaznacza prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego. W twierdzeniach o polskiej grupie wpływu można dostrzec zwycięstwo sensacji nad prawdą i sporo złośliwości. Autorzy takich wypowiedzi wykazują się niezrozumieniem roli wiary w pełnieniu funkcji kościelnych. Jest to rzeczywistość całkowicie różna od logiki świata czy mentalności biznesu – podkreśla kardynał Grocholewski.

Prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego odpowiada też na pytanie dotyczące mechanizmów podejmowania decyzji w okresie choroby Ojca świętego. Organa Kurii Rzymskiej wypełniają normalną pracę, podejmując decyzje w imieniu i władzą Ojca świętego. Wiele z tych spraw nie wymaga bezpośredniej interwencji papieża. Często dykasterie przygotowują dokumenty, które muszą być następnie przedstawione do jego ap robaty.

Jednak również w okresie choroby czy nieobecności zachowują swą ważność normy dotyczące zagadnień, które wymagają osobistego rozpatrzenia przez papieża. W związku z pobytem Jana Pawła II w szpitalu niektóre sprawy opóźniły się i czekają na jego decyzje. Oczywiście Ojciec święty może dać na określony okres specjalne uprawnienia jakiemuś szefowi dykasterii.

Kardynał Grocholewski zauważa, że pojawiające się na niektórych łamach ataki na osobę Ojca świętego związane są z głoszonymi przez niego prawdami. Dla pewnych środowisk niewygodny jest papież, walczący o poszanowanie godności i praw każdego człowieka, prawdziwą demokrację i solidarność, o poszukiwanie prawdy obiektywnej i moralny rozwój ludzkości; papież, który nie obawia się piętnować łamania tych wartości – stwierdził w wypowiedzi dla dziennika "Il Messaggero" kardynał Zenon Grocholewski.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Sponsorowane

Www.CzesciAuto24.PL