Edykt o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego

Roma, 18 maja 2005

Proces Beatyfikacji i Kanonizacji Sługi Bożego JANA PAWŁA II (Karola Wojtyły) Papieża

W sobotę 2 kwietnia 2005 roku, gdy weszliśmy juz w Dzień Pański oktawy Wielkanocy i niedzielę Miłosierdzia Bożego, Pan powołał do siebie z Watykańskiego Pałacu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II. Sługa Boży, człowiek wytężonego życia w modlitwie, niestrudzony Pasterz Kościoła powszechnego i odważny świadek Ewangelii Chrystusa, całkowicie powierzając się woli Boga oraz Maryi Dziewicy, potwierdził w swym szerokim i bogatym nauczaniu centralne miejsce tajemnicy eucharystycznej w życiu Kościoła, wyznaczając każdemu ochrzczonemu jako podstawowe zadanie dazenie do swietosci, zdefiniowanej jako "wysoka miara zycia chrześcijańskiego".

W związku ze sławą jego świętości, jaka wybuchła w chwili śmierci w niezwykły sposób i jaką cieszył się już za życia, oraz formalnym skierowaniem prośby o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego, zawiadamiając o tym wspólnotę kościelną prosimy wszystkich wiernych i każdego z osobna o przekazanie nam bezpośrednio bądź dostarczenie Trybunałowi diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 - Roma) wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą dostarczyć elementów przemawiających za lub przeciw opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego.

Ponieważ należy także zgodnie z przepisami prawa zgromadzić wszystkie pisma mu przypisywane, zarządzamy niniejszym EDYKTEM, by ci, którzy są w ich posiadaniu, przekazali natychmiast Trybunałowi wszelkie pisma autorstwa Sługi Bożego, jeśli nie zostały one dotąd przekazane urzędowi postulatora sprawy. Przypominamy, ze jako pisma rozumie sie nie tylko dzieła wydane drukiem, które już zostały zgromadzone, ale również rękopisy, dzienniki, listy oraz wszelkie inne teksty prywatne Sługi Bozego.

Ci, którzy chcieliby zachować sobie ich oryginały, mogą przedstawić kopie z poświadczoną autentycznością. Postanawiamy ponadto, ze EDYKT ten będzie wywieszony przez dwa miesiące na bramach Wikariatu Rzymu i Kurii w Krakowie, a także, iż zostanie ogłoszony w piśmie "Przegląd diecezjalny" i dziennikach "L'Osservatore Romano" i "Avvenire". Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, 18 maja 2005

Wikariusz Generalny Kardynal Camillo Ruini

Notariusz: Giuseppe Gobbi

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama