Orędzia na Światowe dni Pokoju

Teksty poszczególnych orędzi noszą zwykle datę 8 grudnia roku poprzedzającego.

Światowy Dzień Pokoju ustanowił Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Dzień ten, obchodzony w Kościele powszechnym 1 stycznia, ma zawsze swój temat, który wybiera papież. Poniżej podajemy wykaz tematów Światowych Dni Pokoju od 1979 do 2005 r, których autorem był Jan Paweł II, na przestrzeni całego swojego pontyfikatu.

 • „Osiągniemy pokój - wychowując do pokoju" :. (1979) (temat zaproponowany jeszcze przez Pawła VI, ale orędzie napisał już Jan Paweł II)
 • "Prawda siłą pokoju" :. (1980)
 • "Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność" :. (1981)
 • "Pokój dar Boga - powierzony ludziom" :. (1982)
 • "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem dla naszych czasów" :. (1983)
 • "Pokój rodzi się z serca nowego" :. (1984)
 • "Pokój i młodzi idą razem" :. (1985)
 • "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na pólnoc-południe, wschód-zachód: Jest tylko jeden pokój" :. (1986)
 • "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju" :. (1987)
 • "Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia" :. (1988)
 • "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju" :. (1989)
 • "Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem" :. (1990)
 • "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju" :. (1991)
 • "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju" :. (1992)
 • "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim" :. (1993)
 • "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości" :. (1994)
 • "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju" :. (1995)
 • "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju" :. (1996)
 • "Przebacz, a zaznasz pokoju" :. (1997)
 • "Sprawiedliwość każdego człowieka - żródłem pokoju dla wszystkich" :. (1998)
 • "Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju" :. (1999)
 • "Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje" :. (2000)
 • "Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju" :. (2001)
 • "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia" :. (2002)
 • "Encyklika "Pacem in terris" - nieustanne zobowiązanie" :. (2003)
 • "Zawsze aktualne zadanie: Wychowywać do pokoju" :. (2004)
 • "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" :. (2005)
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

  Reklama

  Reklama