Przemówienie Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej Abp. Jeremiasza,Warszawa, Kościół św. Trójcy

BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY PRZYCHODZI W IMIĘ PANA NASZEGO

JEZUSA CHRYSTUSA

Wasza Świątobliwość,

W imieniu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej serdecznie witam Waszą Świątobliwość w tej gościnnej luterańskiej świątyni.

Członkami Rady są Kościoły wywodzące się z tradycji Reformacji, z nurtu starokatolickiego i Kościół Prawosławny. Są to Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Prawosławny.

Powstanie Polskiej Rady Ekumenicznej było wynikiem wielu inicjatyw ekumenicznych w latach 20. i 30. XX wieku. Jej pierwszy kształt organizacyjny nakreślono jeszcze podczas drugiej wojny światowej w 1944 roku.

Wierni Kościołów członkowskich Rady cieszą się, że w programie pierwszej wizyty Waszej Świątobliwości w naszym kraju jest miejsce na to ekumeniczne nabożeństwo Słowa.

Jest ono kontynuacją tradycji ekumenicznej, której początkiem była pierwsza wizyta Poprzednika Waszej Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Polsce. A przed 15 laty gościliśmy Go tu, w tej świątyni i z uwagą wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa, które dla sprawy jedności chrześcijan w Polsce były niezwykle ważne i przyniosły obfity plon. Jan Paweł II powiedział wówczas, że tolerancja to za mało. Musimy przejść do następnego etapu, do etapu wzajemnego szacunku i wspólnego działania.

Obecna pielgrzymka Waszej Świątobliwości do Polski jest wielkim wydarzeniem zarówno w życiu Kościoła Rzymskokatolickiego jak i innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Jest ważnym wydarzeniem dla wyznawców innych religii, jest także wielkim wydarzeniem politycznym.

W Polsce dialog ekumeniczny Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej z siostrzanym Kościołem Rzymskokatolickim nabrał szczególnej intensywności po II Soborze Watykańskim. Od tego czasu rozpoczęły się niezliczone kontakty na różnych płaszczyznach i w różnych miejscach.

Jako rzecz oczywistą przyjmujemy teraz współpracę teologów i uczelni teologicznych. Starannie i pieczołowicie przygotowujemy i w duchu modlitewnym obchodzimy Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podpisaliśmy wspólną deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu świętego. Polskie Towarzystwo Biblijne zorganizowało ekumeniczny zespół tłumaczy Pisma Świętego. Wydany został wspólny nowy przekład ksiąg Nowego Testamentu. Kontynuowane są prace nad nowym, również wspólnym przekładem ksiąg Starego Testamentu. W wielu miejscach rozwija się wspaniale praca ekumeniczna na płaszczyźnie parafialnej.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama