Chrystus zwyciężył śmierć i ofiarował człowiekowi dziedzictwo życia

Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi"

1. «Mors et vita duello conflixere mirando…»
«Śmierć starła się z życiem
i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy» (Sekwencja paschalna).
Dzisiaj Kościół znów staje zadziwiony
przy pustym grobie.
Jak Maria Magdalena i inne niewiasty,
które przyszły, aby namaścić wonnościami
ciało Ukrzyżowanego,
jak apostołowie Piotr i Jan,
którzy przybiegli powiadomieni przez niewiasty,
tak Kościół pochyla się nad grobem,
gdzie złożono Pana
po ukrzyżowaniu.
Gdy miesiąc temu pielgrzymowałem do Ziemi Świętej,
dane mi było uklęknąć
przed kamienną płytą,
położoną w miejscu, gdzie pochowano Jezusa.
Dzisiaj, w Niedzielę Zmartwychwstania,
powtarzam orędzie niebiańskiego wysłannika:
«Powstał, nie ma Go tu» (Mk 16, 6).
Tak, Życie starło się ze śmiercią
i Życie zwyciężyło na zawsze.
Wszystko znów kieruje się ku życiu,
ku Życiu wiecznemu!

2. «Victimae paschali laudes immolent christiani…»
«Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy».
Słowa Sekwencji paschalnej
w przedziwny sposób wyrażają tajemnicę,
która dokonuje się
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Wskazują na odnowicielską moc,
promieniującą z Jego zmartwychwstania.
Orężem miłości
Bóg zwyciężył grzech i śmierć.
Odwieczny Syn, który ogołocił samego siebie,
aby stać się sługą
posłusznym aż do śmierci krzyżowej (por. Flp 2, 7-8),
zwyciężył zło u samego korzenia,
otwierając skruszonym sercom drogę powrotu do Ojca.
On jest Bramą Życia,
która w dniu Paschy zwycięża bramy piekielne.
Jest Bramą zbawienia szeroko otwartą dla wszystkich,
Bramą Bożego miłosierdzia,
które rzuca nowe światło na ludzkie życie.

3. Zmartwychwstały Chrystus wskazuje ścieżki nadziei,
po których mamy iść razem,
dążąc do świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego,
gdzie ślepy egoizm nielicznych
nie będzie zagłuszał krzyku cierpiących rzesz,
pogrążając całe narody
w nędzy i poniżeniu.
Orędzie życia, ogłoszone przez usta anioła
przy odsuniętym kamieniu grobowca,
niech rozgrzeje zatwardziałe serca,
niech pomoże obalić niesprawiedliwe bariery
i niech sprzyja owocnemu spotkaniu narodów i kultur.
Wizerunek nowego człowieka,
jaśniejący na obliczu Chrystusa,
niech sprawi, aby wszyscy uznali
nienaruszalną wartość ludzkiego życia;
niech przynagli do stosownych działań,
które pozwolą zaspokoić
coraz mocniej odczuwaną potrzebę
sprawiedliwości i równouprawnienia
w różnych dziedzinach życia społecznego;
niech nakłoni jednostki i państwa
do pełnego poszanowania istotnych i rzeczywistych praw,
zakorzenionych w samej naturze człowieka.
«« | « | 1 | 2 | » | »»