Media syryjskie o Papieżu

Damaszek 5 maja - godz. 23.50

rzez cały pierwszy dzień wizyty osoba Jan Paweł II i tematyka chrześcijańska były obecne w państwowej telewizji. Dużo mówiono nie tylko o osobie Ojca Świętego, ale również o tradycji i zabytkach chrześcijańskich, które są obecne na terytorium Syrii. Najwięcej jednak miejsca Papieżowi poświęciły miejscowe gazety.

Oficjalny dziennik syryjski "Teszrin" w artykule wstępnym wydrukował nie tylko powitanie, ale również życzenia dla Papieża z okazji zbliżających się urodzin. Komentator gazety napisał, że naród syryjski wita Jana Pawła II serdecznie w swoim kraju i życzy mu, "aby Bóg przedłużył jego życie, by mógł ujrzeć pokój w Ziemi Świętej". Zdaniem dziennika wizyta "stanowi ważną okazję", aby Papież "ponowił swój apel o sprawiedliwy i całościowy pokój dla Ziemi Świętej" . Przypomniano, że program pobytu Ojca Świętego w Syrii obejmuje "odwiedziny miasta męczeńskiego Quneitry, gdzie zasadzi on drzewko oliwne i będzie się modlił w jednym z kościołów, które doświadczyły dzikości izraelskiej". W opinii gazety będzie to jeden z najważniejszych momentów podróży papieskiej do Syrii.

Inny dziennik, "As-Saura" stwierdza, że wizyta papieska stanowi "uznanie ważności Syrii jako wzoru dialogu i współistnienia między religiami". Jest to aluzja do różnorodności wyznaniowej kraju, jakkolwiek o zdecydowanej przewadze muzułmanów. Dziennik nawiązując do interwencji zbrojnej po zakończeniu wojny domowej w sąsiednim kraju pod koniec lat siedemdziesiątych wskazuje, że "Syria dała tysiące męczenników, aby zachować współistnienie z Libanem". Ta uwaga najprawdopodobniej jest adresowana do maronickiego patriarchy Libanu kard. Nasrallaha Sfeira, który jako jedyny spośród zwierzchników katolickich Kościołów wschodnich regionu nie przybędzie do Damaszku na spotkanie z Papieżem.

Jest to forma protestu przeciw przedłużającej się obecności, a według chrześcijan libańskich faktycznie okupowaniu Libanu przez wojska syryjskie. przebywa tam od 1976 r. 35 tys. żołnierzy syryjskich. "As-Saura" wzywa ponadto Ojca Świętego, aby "poparł wyzwolenie świętych miejsc muzułmańskich i chrześcijańskich oraz zwrot Jerozolimy jako stolicy duchowej wolnej od brudu syjonistycznego".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |